Ur arkivet: Moderata Samlingspartiet



”Inget parti har som Moderata Samlingspartiet byggt en så stor del av sitt handlande på tron att endast gemensamt kan de tre borgerliga partierna åstadkomma en ny politisk inriktning i vårt land. En överväldigande del av de borgerliga väljarna förefaller också att dela denna syn. Men borgerlig trepartisamverkan fordrar medverkan från samtliga tre partier. Om ett eller flera av partierna väljer att gå en annan väg- som Folkpartiet så påtagligt gjort under det senaste året – blir Moderata Samlingspartiets situation svår.”

”Det är slutligen min övertygelse att Moderata Samlingspartiet på lite sikt kan bli ett avsevärt större parti än det är idag. Den grundinställning som partiet förfäktar delas av betydligt fler än 16-17 procent av svenska folket. Om mina farhågor om den kommande generationen centerpartister och folkpartister besannas, kommer Moderata Samlingspartiet dessutom att vara det enda parti som i framtiden står för en entydigt icke-socialistisk politik.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Moderata Samlingspartiet ” av Per Unckel från 1975. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.