Ur arkivet: Margaret Thatcher som föredöme”Det har, för att ett ögonblick återvända till bilden av Thatcher i svenska massmedier, funnits en tendens att framställa henne som en okunnig politiker, en reaktionär som inte tänker (och som ju dessutom är kvinna!). Inget kan vara felaktigare.

Föreställningen att den nuvarande regeringens ekonomiska politik skulle vara ogenomtänkt eller osofistikerat reaktionär är helt felaktig. I själva verket grundar den sig på ett mångårigt och omfattande arbete, som engagerat en rad framstående ekonomer bl a Friedman, även om denne ingalunda dominerat den brittiska debatten så som man skulle kunna tro av publiciteten; däremot är han en mycket effektiv propagandist a\· den liberala, monetaristiska filosofin (jfr hans senaste bok ”Free to choose”, 1980, som även finns i en TV -version som förhoppningsvis svensk TV kommer att uppmärksamma).

Varken i ansträngningarna att krympa den offentliga sektorn till en dimension som är förenlig med vad medborgarna är beredda och
kapabla att betala för offentlig service, eller i strävan att få ett slut på de kraftigt inflationsdrivande lönerörelserna har Thatcher kunnat lova några snabba resultat. Detta är givetvis det som gör detta ekonomisk-politiska experiment så unikt och spännande: förmår Thatcher hålla samman en stark politisk majoritet for ett saneringsarbete som kommer att kunna ge de utlovade resultaten först om ett antal år?

Thatcher själv framträder med kraft och övertygelse. Den hittillsvarande politiken har innehållit få publikfriande inslag. Thatchers politiska budskap går ut på att det inte finns några bekväma genvägar. Att döma av opinionsmätningarna nu sena t efter budgetförslaget i mars är de brittiska väljarna så trötta på löften om snabbverkande mirakelmediciner att Thatcher förmått hålla ett fast grepp över bortåt hälften av väljarkåren.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Margaret Thatcher som föredöme” av Janerik Larsson från 1980. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.