Ur arkivet: Låt kommunala poliser skapa trygghetNew York är ett mycket gott exempel på en stad som lyckades att vända en negativ samhällsutveckling med hjälp av en stark och lokalt förankrad polisiär närvaro. De arbetade enligt det som inom kriminologin kallas för broken windows-teorin, som argumenterar för att obeivrad mängdbrottslighet tenderar att eskalera till grövre brottslighet. Detta exempel visar att i syfte att bekämpa den grova brottsligheten räcker det inte att bara sätta in polisiära resurser vid de allra grövsta brotten, utan det måste även finnas tillräckliga resurser och lokal polisnärvaro för att beivra mängdbrotten.

Genom en poliskår med kommunen som huvudman kan folkvalda politiker påverka den kommunala polisens verksamhetsinriktning. Detta ger befolkningen en reell möjlighet att via allmänna val idka ansvarsutkrävning för tryggheten i våra kommuner.

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Låt kommunala poliser skapa trygghet” av Torbjörn Tegnhammar och Torsten Elofsson från tidigare i år. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.