Ur arkivet: Kvaliteten i försvaret

”Det är väl uppenbart att det är den senare aspekten man måste lägga på kvalitetsfrågan. Vi skall ju möta, hejda och om möjligt slå fiendens stridskrafter. Det räcker alltså inte med att behålla vad vi nu har. Det är nödvändigt att våra resurser istället utnyttjas så att vi inte behöver möta fienden med sämre vapen än denne disponerar.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Om en resa till Polen” av kapten Sven Torfgård från 1960. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.