Ur arkivet: Kriminalpolitiken måste renoveras”Människors samverkan i ett samhälle måste styras av normer. Det kan inte accepteras att vissa individer med våld, tvång eller annat kränkande beteende gynnar sig själva på sina medmänniskors bekostnad. I ett rättssamhälle måste den enskildes liv, hälsa, integritet och egendom ges ett starkt skydd. Det är detta vi menar med rättstrygghet.

Rättssamhället bygger också på tanken att individen har andra krav på staten. Lagstiftning och rättstillämpning skall verka för enhetlighet, opartiskhet och förutsebarhet. Det är grundtanken som bär upp begreppet rättssäkerhet. Ett samhälle som brister i fråga om rättstrygghet och rättssäkerhet är inget rättssamhälle.

I vår tid måste en kriminalpolitik bygga på att det är och förblir en av statens viktigaste uppgifter att stärka rättstryggheten och således värna medborgarna mot brott. Med denna utgångspunkt för kriminalpolitiken blir det nödvändigt att lagöverträdare möts av en klar reaktion som visar att handlingen inte tolereras av omgivningen. Medborgarna måste kunna förväntas ta ansvar for sina egna gärningar. Den som överträder lagarna och begår brott mot andra far ta de ibland obehagliga konsekvenserna av detta.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Kriminalpolitiken måste renoveras” av Gun Hellsvik från 1993. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.