Ur arkivet: Konservativ grundsyn och liberala ideer hör ihop”Eftersom despoter vare sig är upplysta eller aktuella for Sverige vill jag nog snarare ansluta mig till en intellektuell konservatism. Dess grundsyn är inte bara förenlig med liberala idéer, utan de är faktiskt varandras förutsättning. Ett samhälle behöver ideal, värderingar, normer och idealitet. De skapas under loppet av en lång process. De hålls inte levande av att politiker bestämmer dem, utan av att människor tror på dem.”

Idag gör den ständige frihetskämpen och återkommande Svensk Tidskrift-skribenten Gunnar Hökmark sin sista dag i EU-parlamentet. Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är därför en av Gunnars första texter i tidskriften, ”Konservativ grundsyn och liberala ideer hör ihop” av från 1981. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.