Plain packaging ett sluttande planFör några år sedan hade Svensk Tidskrift en serie om varumärkens betydelse. Vi varnade för att tankarna på att förbjuda varumärken på tobaksförpackningar om de blev verklighet skulle kunna utvidgas till fler områden. Nu är vi på väg att bli sannspådda, skriver Anders Ydstedt.

I Storbritannien som förbjöd varumärken på tobaksförpackningar 2017 riskerar precis detta nu att bli verklighet. Tankesmedjan Institute for Public Policy Research (IPPR) föreslår i en ny rapport en lång rad åtgärder för att minska överviktsproblematik hos unga. Bland åtgärderna finns förbud mot varumärken på förpackningar för godis, chips och söta läskedrycker – med andra ord precis det vi varnande för skulle kunde hända om man accepterade förbud mot varumärken på något område. Släpper man inte denna typ av begränsningar kan vi snart ha förbud mot varumärken på fler av de områden som för tillfället är mest ifrågasatta.

Steg för steg urholkas varumärket som fundament i marknadsekonomin med hjälp av påstådda hälsoskäl. Någon tanke finns inte på att varumärken är det som hjälper kunden att hitta de produkter som är minst skadliga inom ett område. Med förbud mot varumärken försvinner ju också företagens incitament att produktutveckla bättre och hälsosammare produkter.

I Storbritannien välkomnades av förslaget av företrädare för ansvarig myndighet på hälsoområdet medan Christopher Snowdon, från Institute of Economic Affairs, kommenterade konstaterade att ”neutrala förpackningar har inte fungerat för cigaretter och det finns inga skäl att tro att det skulle fungera för något annat heller” (The Sun 190604).

I Sverige kom en statlig utredning 2016 med förslag att införa så kallade neutrala förpackningar för tobak. Förslaget stoppades. För det första stred förbudet mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten som också gäller för förpackningar. Ett förbud skulle ha krävt en ändring av vår tryckfrihetsförordning från 1766, som är världens äldsta.

Detta tillsammans med att förbud mot varumärken skulle vara ett allvarligt intrång i äganderätten gjorde att sammantaget ansågs neutrala förpackning inte som en proportionerlig åtgärd, givet att eventuella hälsoeffekter var högst oklara.

Utvecklingen vi ser i Storbritannien är oroande. Inte minst för media är varumärket helt avgörande, något då som fick svensk Tidskrift och Högerpressens förening att agera samfällt. Det finns sannolikt ett behov av beredskap mot denna typ socialiseringshot i fler branscher.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift