Ur arkivet: Kärnenergin”Debatten om kärnenergin tycks i väsentliga stycken vara baserad på två irrationella företeelser, nämligen rädsla för det okända och romantiska drömmar om lågenergisamhällets välsignelser. Det är båda begrepp som under sekler engagerat människor. Rädslan tycks vara inbyggd i den mänskliga naturen. ”Tillbaka till
naturen” – filosofin känner vi från återkommande filosofiska strömningar både före och efter Rousseau. Märkligt nog har människor dock alltid övervunnit såväl rädsla som nostalgiska drömmar, och tekniken har ständigt erbjudit nya plattformar att arbeta från.”

”Att basera en framtida svensk energipolitik på ett fortsatt oljeberoende skulle av flera skäl innebära en alltför kortsiktig bedömning. Det kommer även i framtiden att vara olja från Mellanöstern som blir dominerande på marknaden. Sovjetunionen är visserligen en av världens största producenter av olja, men dess möjlighet och vilja att leverera olja till andra länder kan begränsas av politiska hänsyn i lika hög grad som OPEC-ländernas.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Kärnenergin” av Elisabeth Holm från 1975. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.