Ur arkivet: Frizoner banar väg för systemskiftet”Moderaterna i Österåker motionerade i maj 1997 om att omvandla skärgården till en ekonomisk frizon. Förslag om att avskaffa fastighetsskatten och avreglera arbetsmarknaden motiverades med att behöva göra det möjligt för människor att bo kvar i skärgården samt att många i skärgården för sin överlevnad måste ägna sig åt mångsyssleri varför andelen egenföretagare är hög.”

”Mot denna hemställan i en partimotion till riksdagen står den moderata partistyrelsens yrkande om avslag på Österåkermoderaternas motion om att partistämman i augusti i fjol skulle ställa sig bakom förslaget om Stockholms skärgård som ekonomisk frizon. Partistyrelsen motiverade sitt yrkande om avslag med att ”hela Sverige bör utvecklas till en ’frizon’, i bemärkelsen ett land med lägre skatter, fårre störande regleringar och med ökade möjligheter för människor och företag att verka. Inriktningen för Moderata Samlingspartiet bör vara att sträva efter en förnyelse som omfattar hela landet.” Denna inställning påminner inte lite om Internationalens versrader:

Nej, själva vilja vi oss frälsa,
Och samfälld skall vår räddning bli.

Och tills den samfällda räddningen kan bli av är inte enskild frälsning tillåten. Reformerna/frizonerna får vänta på revolutionen/systemskiftet.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Frizoner banar väg för systemskiftet” av Thomas Gür från 1998. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.