Ett betänkande, inför DomedagenEn utredning om livets mening
Drabbades av viss försening.
Den skulle avge ett betänkande
Inte vara kränkande,
Men gärna inskränkande
För att hos medborgarna förhindra
Dumheter, och därmed lindra
Plågor och konflikter
Av små och stora vikter.

När en så viktig sak utreds
Måste de högsta potentater utses
Som ärkebiskop, kung och överbefälhavare.
Gruppen fick inte göras smalare,
Men gärna lätt sakralare
Och anslaget svalare.

Kanske kan någon le
Åt en sådan kommitté.
Kan det bli ett bra betänkande
Utan folkligt försänkande?

Sankte Per ska granska resultatet
När han håller sista stora kalaset.
Har alla lyckodrömmar gått i kras?
Kanske han vill fråga
I skenet av en evig låga.

Utredningens ordförande svarar då
Så det hörs i salar två:
Uppdraget har varit komplicerat
Och många tankar genererat.
Vi har därför lagt fram tre alternativ
För att undvika alltför mycket kiv.
Det första är ja, det andra är nej,
Det tredje är kanske.

Då säger Sankte Per:
Har ni inte studerat direktiven?
Där finns inga av de alternativen.
Livets mening kan inte redas ut.
Men det är inte fråga om ett slut.

Veckopoeten