Ur arkivet: Frankrike – Objektivt sett

”Det skulle leda för långt att gå in på varför och hur de svenska förbindelserna med Frankrike, som var så livliga under mer än två sekler, har avtynat. Faktum är, att i dag hyser vår press, TV och radio och som en följd därav även vår allmänna opinion relativt svagt intresse för vad som händer och sker i Frankrike. Inte nog med det, man kan också lugnt konstatera att Frankrike har ett ganska dåligt renommé i breda svenska kretsar.

Den ofta nedlåtande uppfattning från många Medelsvensöner, särskilt vad beträffar fransk politik, kan man lätt återföra till våra kulturradikalers verksamhet. Dessa herrar utnyttjade i högsta grad i sina skriverier temat, som kriget i Indokina och i Algeriet erbjöd, och lyckades med att inpränta en bild av hela franska folket som en stor samling av imperialister, militarister och koloniala undertryckare. De få våghalsiga, som den tiden försökte förklara att franska armen i Indokina inte kämpade mot en nationalistisk rörelse utan mot en från utlandet organiserad och upprustad aggression, och att i Algeriet kriget även gällde många hundratusen algerisk-franska bönders existens och liv, de överröstades av den ”progressiva” kören och stämplades som reaktionärer.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Frankrike – Objektivt sett” av Laszlo Hamori från 1964. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.