Ur arkivet: Från Hegel och Boström till Hayek och Zetterberg

”Det finns ett skämt om ekonomer, som går ut på att om man frågar om råd i konkreta spörsmål, så får man minst lika många svar som det antal personer man frågar. Något av det samma tycks gälla de två statsvetare som senast gett sig i kast med att analysera Moderata samlingspartiets ideologiska utveckling under 1900-talet.

En förklaring till att Hylen och Ljunggren ger olika svar är att de väljer olika metoder att besvara frågan. Lite grovt kan det sägas att Hylens undersökning är en typisk modern samhällsvetenskaplig produkt, med strikta definitioner och en inledande diskussion av förutsättningarna för den studie han ger sig i kast med. Därefter väljer han ut tre epoker – Lindman, Hjalmarson och Bohman – och försöker precisera ståndpunkterna i tre sakfrågor jordbruk, religion och sociala frågor; samma frågor för de tre epokerna. Det diskuteras vad andra sagt om ståndpunkterna och dessutom får man en fyllig beskrivning av den historiska situation där respektive ståndpunkt formulerades.

Ljunggrens avhandling är i stället skriven i den skytteanska traditionen: pang på sakfrågorna och med omfattande referat av programtexter. De studerade dokumenten talar närmast för sig själva över 400 sidor och de teoretiska begreppen hålls till ett minimum. Analysen smygs in där den är relevant, utan att skriva läsaren på näsan hur den utförs. De som är intresserade av begreppsapparaten ser den ändå, medan andra inte störs av vetenskapsmannens ”byggnadsställningar”, som det kallas på Skytteanum i Uppsala.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Från Hegel och Boström till Hayek och Zetterberg” av Lars Niklasson från 1993. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.