Ur arkivet: Första maj”Första maj är runt om i världen socialistiska partiers stora högtidsdag. Det är den historiska traditionen av kamp som man under fanor och spel marscherar för. Första maj är en manifestation av massornas styrka, aggressivitet och kompromisslöshet. Därav slagorden, enhetligheten och fanorna. Första majfirandet är ingen högtidsdag för fredsrörelse och fredsfostran.”

”Första maj bar för både socialdemokrater och kommunister sina rötter i ett militaristiskt politiskt klimat, där konfrontation mot staten och samhället i övrigt var det dominerande budskapet. Utpekandet av en fiende var en viktig del i detta budskap, inte bara för att elda de egna utan också för att ge dem en politisk signal.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ledaren ”Första maj” från 1987. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.