Låt Balkan visa vägenFörra veckan hade jag förmånen att turnera med Free Market Road Show i Moldavien, Rumänien, Bulgarien och Makedonien. Förutom att det var en upplevelse att resa runt med bil och flyg och passera ut och in i EU från olika håll var det enormt stimulerande att delta i diskussioner om dagsläget för marknadsekonomin på dessa platser, skriver Anders Ydstedt.

Seminarierna samlade studenter, forskare, företagare och representanter från lokala tankesmedjor och det fanns ett stort intresse att diskutera de värderingar som ligger bakom vår framgångsrika marknadsekonomi och våra fria samhällen – men också kring de hot som marknadsekonomin utsätts för. I vår kontext yttrar sig hoten kanske mest som populism och frihandelsmotstånd medan de på Balkan är mer reella. I flera av länderna pågår olika former av ryska aktiviteter för att destabilisera de politiska systemen och politiker som försöker ta tillbaka landvinningar som platta skatter, t ex i Makedonien. Till detta kommer harmoniseringskrav från EUs kärnländer som gör det svårt för länderna att konkurrera med bättre regler och lägre skatter på entreprenörskap.

Ytterst är det tilltron till växande näringsliv och ekonomier som kan skapa framtidstro. Därför var det oroande att flera universitetsrektorer som jag talade med under resan vittnade om hur många studenter fortsätter att lämna sina hemländer. Att prata mer om marknadsekonomi i de länder där den är som nyast i Europa är därför angeläget. Det bästa skyddet för frihet och marknadsekonomi är att inte ta dessa för givna utan hela tiden ta striden mot dess fiender. Särskilt där de är hotade.

Med mig från Balkan fick jag också förståelse för att vi behöver förändra vår syn på östra Europa. Vi borde ha fler kontakter och göra fler affärer. Vi måste tillåta institutionell konkurrens inom EU. Låga och platta skatter ger inte bara dessa länder en chans att växa, de innebär också en press på våra politiker att inte plåga oss med för höga skatter. De försök till skatteharmonisering och flytt av skattebaser till stora länder som EU-kommissionen utsätter oss för, gör hela EU till förlorare i den globala konkurrensen. Det är lätt att avvisa nationell stolthet i östra Europa som populism och det är också riktigt att det finns flaggviftande populistiska ledare som inte värdesätter äganderätt, rörelsefrihet och yttrandefrihet. Men värnandet av nationella symboler måste också ses mot bakgrund av att när EU-15 allt mer integrerats under efterkrigstiden var det just betoningen av den nationella särarten det som höll ihop befolkningar i öst gentemot sovjetockupationen. Hot mot fria samhällen måste kritiseras men inte de flaggor som gör människor stolta. Många är intrycken och lärdomarna från min Balkantur med Free Market Road Show, FMRS.

FMRS är en turné för att sprida värdet av marknadsekonomi som i år omfattar 40 städer, som pågår i sex veckor och som samlar både lokala och internationella talare. FMRS arrangeras i år för 11 året i rad av Austrian Economics Center (AEC) i Wien i samarbete med 100 tankesmedjor och universitet över hela Europa och Kaukasus. FMRS finansieras bland annat av Friedrich Naumann stiftelsen, Americans for Tax Reform, Competitive Enterprise Institute, World Taxpayers Associations, European Students for Liberty och F.A. v. Hayek Institut i Wien.

På måndag kommer road showen till Stockholm med Svensk Tidskrift som svensk partner. Välkommen dit!

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift