Ur arkivet: Företagare och andra arbetareEtt industriellt företag består icke blott av teknik och organisation. Det har även sitt psyke, d. v. s. den anda, som vilar över företaget: summan av de viljor och stämningar, som besjäla alla de i företaget arbetande. Liksom kroppens livskraft beror av den självverkande kraften i envar av dess olika celler, så är ett företags livsduglighet, moral och framåtanda beroende av egenskaperna hos dess individer.

”Å andra sidan har företagaren ock sina bekymmer i ansvarskänslan för företaget och dess framtid, ofta bekymmer av finansiell, merkantil eller organisatorisk art. Han kan därvid vara hårt klämd mellan olika intressegrupper inom eller utom företaget. Mannen i ledet känner helt naturligt ganska litet om dessa bekymmer och är därför i sin tur utsatt för misstaget att väga dem alltför lätt i jämförelse med det, som trycker honom själv.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Företagare och andra arbetare” av bruksdisponent K. F. Göransson från 1936. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.