Ur arkivet: Folkpartigruppen

”Under A TF-stridens år erinrar jag mig att Köningsson någon gång nämnde att ”han är ju professorn och jag en vanlig arbetare”. Här anade man spänningen mellan kravet på lojalitet mot arbetskamraternas tänkande och nationalekonomens obönhörligt logiska argumentation.”

”Det har sagts, att folkpartiets partiorganisation alltför ofta präglats av en visserligen charmfull men knappast effektiv improvisation. Gunnar Helen har otvivelaktigt delat sitt intresse lika mellan riksdagsgrupp och partiapparat. Han har tagit till sin uppgift att få en partiorganisation, som mera bygger på tilltro till medlemmarnas förmåga att föra ut det politiska budskapet än rent tekniska hjälpmedel.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Folkpartigruppen” av Axel Waldemarson från 1973. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.