Ur arkivet: En vintersaga från Ukraina

”Denna vintersaga börjar i Ukraina och för att förstå den behöver man veta något om historien i  denna del av Europa. Ukraina var och är kosackernas land. 1648 slöt de förbund med Ryssland, och alltsedan dess har deras historia – på gott och ont – fått sin prägel av denna relation.

Som alltid i en relation mellan en större och en mindre är det också här så att det är den större, som sätter villkoren. Därav kommer den ukrainska kampen. Men relationen med Ryssland har inte bara varit problematisk. Den har också utvidgat Ukraina. Under kejsarinnan Katarina II trängde ryska arméer tillbaka det osmanska rikets trupper allt längre söderut, och Djnestr blev gränsflod till de rumänska furstendömen, som då stod under sultanens överhöghet. Stora, bördiga områden tillfördes nu Ukraina, och Katarina II – som själv var tyska – inbjöd tyska bönder och hantverkare att bosätta sig där.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”En vintersaga från Ukraina” av Christian Braw från 2019. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.