Ur arkivet: En hedersam söndag”Det var nationen Sverige som sända ut unga män och kvinnor för att försöka framtvinga fred ur kaos och lidande, och det borde vara nation Sverige som tar konsekvenserna.

Det har blivit bättre. Dagens veteraner genomgår utvärderingar både innan de åker ut och när de kommer hem, och följs upp efter missionens slut. Anhöriga informeras och stöttas inför och under bortavaron. I januari i år öppnade Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, en öppenvårdsmottagning specialiserad på veteranvård.

Och på söndag högtidlighålls Veterandagen. Också det är en relativt ny företeelse, dagen har bara haft statsceremoniell status sedan 2011 och det monument man samlas kring – ’Restare’ – invigdes två år senare.”

Idag högtidlighålls Veterandagen, och veckans rekomenderade text ur arkivet är därför ”En hedersam söndag” av Amanda Wollstad från 2016. Hela texten kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.