Ur arkivet: Dubbla klimatutsläpp med planekonomi

”Kostsamma åtgärder för att eliminera varje svensks utsläpp har endast marginell betydelse jämfört med vad som kan åstadkommas i andra länder med måttligare insatser. Men varje försök att vara rationell och förnuftig på klimatområdet kritiseras i dagens debattläge som bristande engagemang. Att göra dyra och klimatåtgärder ses snarast som tecken på högre ambitioner.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Dubbla klimatutsläpp med planekonomi” av Anders Ydstedt från 2018. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.