Ur arkivet: Det totala kriget

”Inför dessa perspektiv måste man fråga sig, om inte i begreppet totalt krig måste inläggas en ännu mer fruktansvärd innebörd än den, som vi nu förbinder därmed. Inför dagens politiskt oroliga läge frågar man sig också vilken karaktär ett krig inom en nära framtid skulle komma att få.

Några säkra svar på dessa frågor kan ingen ge. Ett krig är en alltför invecklad ekvation för att man skall kunna finna dess lösning på rent analytisk väg. Det är inte av en tillfällighet, som nya stridsmetoder i regel har prövats enligt metoden »trial and error», d. v. s. satts in på försök, för att undersöka vilka dess verkningar blir på slutresultatet.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Det totala kriget” av kapten Bror von Vegesack från 1948. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.