Ur arkivet: Den trettioförsta stjärnan i unionsflaggan

”Den våg av pionjärer som under de första femtio åren efter frihetskriget gick västerut över den amerikanska kontinenten kämpade mot många svåra hinder: avstånden, naturen, klimatet, indianerna. »The Winning of the West» fortskred likväl med oemotståndlighetens och självklarhetens prägel. Men vid gränserna till Texas och New Mexico och väster om Klippiga Bergen låg områden som tillhörde främmande nationer.

Här mötte ett nytt problem. Mexico ställde sig till en början inte avvisande mot att amerikanare fredligt slog sig ned i dess gränsprovinser, och England inskred inte mot amerikanska forskningsexpeditioner och kolonister i det omtvistade Oregon. Det dröjde emellertid inte länge förrän tryck och mottryck alstrades.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Den trettioförsta stjärnan i unionsflaggan” av Torsten Brandel från 1953. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.