Ur arkivet: Den svenska isolationismen



”Tyvärr har resultatet av EU-valet snarare varit att man ytterligare skjuter ifrån sig denna reella säkerhetspolitiska diskussion. ”Man” är främst det socialdemokratiska partiet som sedan länge utbildat en teknik att skjuta problemet framför sig, med allt större trovärdighetsproblem när det tvingas till omprövning.

Det är inte ett problem enbart för partiet; det hindrar en för landet helt nödvändig säkerhetspolitisk omorientering, nödvändig eftersom den säkerhetspolitiska terrängen inte längre stämmer med kartan.

Det är heller inte ett problem enbart för Sverige, eftersom Sverige sitter med nyckeln till flera grannländers säkerhetspolitiska lösningar, lösningar som dessa länder vill fa till stånd innan det är för sent.

Redan under de sista oppositionsåren visade socialdemokaterna reaktionära tendenser i säkerhetspolitiken. Bl a kritiserades Carl Bildt för att han hävdat att Sverige inte kunde stå neutralt om Ryssland angrep de baltiska staterna.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Den svenska isolationismen” från 1995. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.