Ur arkivet: Den postmoderna människan – finns hon?”Människor i de välmående delarna av världen genomgår idag en genomgripande kulturell och värderingsmässig förändring. Inte bara religionen utan även de stora ideologierna håller på att förlora sitt grepp om individens medvetande.

Kyrkans redan reducerade ställning följs nu av en ökad misstro mot alla auktoriteter: mot staten och byråkratin liksom teknologin och vetenskapen. Hierarkiska strukturer och likriktning ersätts av en ökande kulturell mångfald och en ökad acceptans för det avvikande. Betoningen på materiell trygghet ger vika för ett sökande efter en djupare livskvalitet, ett individuellt självförverkligande även på det estetiska och andliga planet ”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Den postmoderna människan – finns hon?” av Jan Teorell från 2000. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.