Svensk infrastruktur måste skyddas från fientliga uppköpAtt kinesiska intressen skaffat sig aktier och därmed inflytande i Norwegian har väckt både uppmärksamhet och kritik. På sociala medier har folk deklarerat att andra flygbolag nu ska användas i framtiden. Det pekas på hur Kina flyttar fram positionerna. Att kursen störtdök på börsen tyder på att det inte endast är en filterbubblas ilska som kommit till uttryck på twitter och i kommentarsfält, utan att även andra aktörer drar öronen åt sig, skriver Hans Wallmark.

De starka reaktionerna är intressanta och säger åtskilligt om den kraftigt försämrade synen på Folkrepubliken Kina. Från partner och uppskattad investerare till vad som ses som ett politiskt, ekonomiskt och teknologiskt hot. I vårt land kraftigt accentuerat av den kinesiska ambassadörens mångfaldiga utfall från residenset i Stockholm till all oklarhet kring den fängslade förläggaren Gui Minhai.

I fallet med Norweigan verkar det vara lån som omvandlats till aktier. Formellt är det BOC Aviation som står bakom. Och det i sin tur är kontrollerat av Sky Splendor Limited. Som är i händerna på Bank of China Group Limited som kontrolleras av Central Huijin Investment Ltd och så kan det i några ytterligare steg till sökas fram till huvudägaren i form av regeringen och därmed kommunistpartiet i Folkrepubliken Kina. En röd lackask i en röd lackask – och allt i händerna på ett auktoritärt parti som med en massiv säkerhetsapparat håller sitt rike i ett hårt grepp.

Flera länder ser nu över sin lagstiftning. Det finns oro för fientliga uppköp och övertaganden. Särskilt när den finansiella basen för många företag kraftigt gungar på grund av pandemin.

Moderaterna har redan före coronautbrottet varit tydligt med behovet av ett svenskt regelverk. Riksdagen har genom ett tillkännagivande ställt sig bakom detta. Regeringen har därför tillsatt en utredare, förre rikspolischefen Sten Heckscher. Hans mandat sträcker sig emellertid fram till november 2021. Med remissgenomgång och andra förberedelser kan något finnas på plats i bästa fall till halvårsskiftet valåret 2022. Det är för sent!

Därför har M i utrikesutskottet drivit frågan om att man borde göra något redan nu för att försvåra och förhindra. Ett ställningstagande som andra partier, inklusive socialdemokraterna, anslutit sig till.

För det är nämligen uppenbart att de krisande ekonomierna i västvärlden och Sverige kan leda till att stater som exempelvis Kina tar tillfället i akt att skaffa inflytande genom investeringar och uppköp av samhällsviktiga företag. Därför behövs ett regelverk för att granska, försvåra och ytterst förhindra olämpliga investeringar. Det handlar om dels svenska företag i teknologisk framkant som kan hamna i utländsk ägo och dels genom att andra länder försöker skaffa sig politiskt inflytande via investeringar och uppköp av företag, men även av viktig infrastruktur som hamnar, järnvägar och telenät och bolag med hög innovationsgrad inom speciella områden som halvledarteknik.

Sverige har idag inget regelverk för att kontrollera och vid behov stoppa investeringar som kan hota vår säkerhet. EU har i ljuset av de risker som finns, särskilt nu under coronakrisen, uppmanat medlemsstaterna att vidta åtgärder för att minska riskerna.

Moderaternas initiativ i riksdagen går ut på att uppmana regeringen ta fram ett regelverk. Den redan i dag existerande Inspektionen för strategiska produkter (ISP) skulle kunna ges granskningsansvaret, något den pågående utredningen i ärendet också föreslagit i ett delbetänkande. För att dessutom snabbt få något på plats föreslås även att det skulle gå att ändra redan befintlig lagstiftning.

Sverige ska vara en öppen och dynamisk ekonomi som välkomnar investeringar, men det är lika viktigt att vi inte säljer ut vitala tillgångar och ger olämpliga aktörer avgörande inflytande över svensk ekonomi och politik. Det är därför M nu samlar en majoritet för att förmå regeringen att agera och se till att ett regelverk för utländska direktinvesteringar kommer på plats.

Hans Wallmark är utrikespolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande för Utrikesutskottet