Ur arkivet: Civilförsvaret just nu”Civilförsvarets ledning har på sistone rönt en uppmärksamhet, som inte varit enbart smickrande. Början gjordes i höstas, då civilförsvarsstyrelsen i egenskap av huvudförfattare till broschyren »Om kriget kommer» ställdes i skottgluggen. Broschyrens omslagsbild ansågs inte särskilt lyckad. Att det sakliga innehållet obestridligen fick ett gynnsamt mottagande glömde man snart, inte minst sedan en flygöverste hade angripit en detaljanvisning och med pressens hjälp gjort en höna av en fjäder. Vem som hade rätt i den tvisten lär väl inte bli uppdagat förrän i den stund bomberna falla. Resultatet av aktionen blev emellertid, att styrelsen kom i en nästan suspekt
dager samtidigt som förtroendet för broschyren i dess helhet rubbades.

Än hårdare vindar skulle emellertid komma att blåsa över civilförsvarsledningen. I de på eftersommaren förra året framlagda anslagsäskandena för 1953/54 slutade totalsumman på drygt 152 miljoner. Av dessa återfanns sedermera knappt en tredjedel, 50 miljoner, i årets statsverksproposition. En minst sagt bister kritik avlevererades dessförinnan av granskande myndigheter och villiga pressröster instämde i klagoropen. Bland rubrikerna kunde man hitta >.>Civilförsvaret avbasas för ekonomiskt lättsinne», »Civilförsvarsstyrelsen fick en kraftig bakläxa» och »Inrikesminister Hedlund stoppar miljonrullning».

Naturligtvis kan civilförsvarsstyrelsen inte göra anspråk på att vara undandragen kritik. Det hör till spelets natur att en central myndighet utsätts för en hel del törnar. En omslagsbild kan diskuteras i det oändliga, en detaljanvisning likaså. Ofta rör det sig dock om mindre väsentliga ting. Vad som på sistone förekommit i anslagshänseende är däremot av vida allvarligare art. Differensen synes alltför stor mellan civilförsvarsledningens och departementschefens uppfattning i fråga om vad som i dagens läge krävs för vårt civilförsvar. Att ett fel föreligger någonstädes är uppenbart. Hittills har kritiken på ett par undantag när vänts mot civilförsvarsstyrelsen. Saknar denna verkligen omdöme eller brister det på annat hål? Ett klarläggande av fakta torde vara på sin plats.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Civilförsvaret just nu” från 1953. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.