Ur arkivet: Borgerlighetens ansvar”Motvinden har blåst hård och envis. Det har varit klent med humöret och entusiasmen. Många ha redan tröttnat och uppgivit kampen, andra ha i desperation velat slå hela spelet i stycken. Kritiken har varit skoningslös även inom de egna leden, men den har icke haft mycket av uppbyggande kraft att komma med. De som velat något nytt och positivt ha icke kunnat samlas till handling. Tonen i den politiska debatten har varit förgrämd och bitter. Stickord och speglosor ha varit de flitigast använda argumenten.

Förgäves har man väntat på en rensande vindpust. Medan självuppgivelsens anda spritt sig inom de borgerliga partierna, har en politiskt konsoliderad, segerviss socialdemokrati kunnat sätta sig fast i sadeln och förbereda en avgörande framstöt för att erövra den politiska makten.

Orsaken till denna borgerlighetens politiska kris har man i allmänhet velat se endast i partisplittringen och bristen på ett positivt handlingsprogram. Det finns även andra, djupare liggande orsaker, som sammanhänga med den allmänna kulturkrisen, men den akuta anledningen är tvivelsutan den nyss nämnda. De borgerliga partierna ha visserligen en gång vart fjärde eller kanske t. o. m. vart annat år enat sig om en gemensam neutral kartellbeteckning vid riksdags- eller landstingsvalen, men det har också varit det enda tecknet på en »borgerlig samling».”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Borgerlighetens ansvar” av Ivar Anderson från 1936. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.