Ur arkivet: Bohman gav Moderaterna självförtroende

Högerpartiets dåvarande ordförande Gösta Bagge tog då emot en grupp konservativa studenter som ville ansluta sig till partiet, men var skeptiska till partiets ställningstaganden i vissa frågor. Inte minst ville man se en mer aktiv socialpolitik och att partiet skulle ansluta sig till tankarna på välfärdsstaten, vilket också skedde några år senare.

Bagge hälsade gruppen med orden “Mina herrar, jag har själv aldrig egentligen tyckt om Högern!”

Uttalandet sammanfattar den känsla som omgav högern under en betydande del av 1900-talet. Att vara höger, eller senare moderat, var inget man var stolt över, en del skämdes rentav. Högern uppfattades allmänt som ett parti som hörde en svunnen tid till, som en rest av ett fördemokratiskt Sverige som saknade politisk relevans när världens modernaste välfärdsstat skulle byggas. Dessutom hade de borgerliga framgångarna i planhushållningsstriden opinionsmässigt tillfallit Folkpartiet och Bertil Ohlin.

Det var en utbredd uppfattning, inte bara bland socialdemokrater, att Högerpartiet var ett parti som skulle hållas kort och inte tillåtas få inflytande över samhällsutvecklingen. Även inom Centerpartiet och Folkpartiet fanns en rädsla att svärtas ner av högern. Det var så det under 1960- och 1970-talet så viktiga begreppet mittenpolitik föddes – som ett sätt att markera för en vänsterlutande väljarkår att alternativet till socialdemokratiskt styre inte var synonymt med “högern”.

Resultatet blev ett parti med dåligt självförtroende som ängsligt sneglade vänsterut.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Bohman gav Moderaterna självförtroende” av Svend Dahl från 2021. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.