Mats Fält: Kopsch lilla röda

En liten bok om ett mycket stort problem. Fredrik Kopsch bok ”Allt du behöver veta om: Bostadspolitik” (Timbro, 2023) är en praktisk och pedagogisk genomgång av ett av vårt lands största politiska misslyckanden. Vi har sedan mer än ett halvt sekel haft en dysfunktionell bostadsmarknad präglad av köer, svarta marknader, höga kostnader och ständigt missnöje. Problemens allvar motsvaras endast av politikens oförmåga att ta tag i dess konsekvenser.

Gunnar Sträng försökte 1966 reformera den gamla reglering av hyrorna som fanns kvar sedan andra världskriget. Det försöket stupade på oenighet om hur de vinster som fastighetsägare kunde få under en övergångsperiod skulle hanteras. Det var inte bara Folkpartiets fel att Assar Lindbecks förslag slutade i papperskorgen. I en bättre värld hade finansministern gjort ett nytt försök lite senare. Reformeringen av hyrorna i nya fastigheter som fanns med i januariöverenskommelsen blev ett offer i kampen om statsministerposten.

Kopsch förklarar hur regleringar och förbud resulterat i en bostadsmarknad där marknadens logik inte tillåts fungera. Ett komplicerat system har byggts upp som ger vissa fördelar till de som redan har ett bra boende men stänger ute många av de som den nuvarande ordningens anhängare påstår sig värna om. Att socialister är för statlig styrning är en sak. Att så många liberaler och konservativa inte vågar eller orkar ifrågasätta systemet är svårare att förstå. Priset för att undvika jobbiga debatter och konfrontation med mäktiga intressegrupper har med åren blivit väldigt högt.

Kopsch går igenom politikens olika delar och håller en saklig och sansad ton. Ibland borde han kanske tagit i lite mer. Det är en övertygad anhängare av marknadsekonomin som för pennan, inte en libertariansk revolutionär. Författaren konstaterar att en del kloka reformer är svårare att få igenom än andra och rekommenderar mer pragmatiskt realistiska vägar framåt. Han konstaterar också att många mindre radikala förslag, som stöd till bosparande av olika slag, riskerar att leda till höjda priser på samma sätt som subventioner till byggande. Det senare har med rätta kritiserats hårt av marknadsliberala debattörer.

Målet borde vara en successiv liberalisering av både hyresmarknaden och byggreglerna. De kortsiktigt negativa konsekvenserna bör mötas med bostadsbidrag till de grupper som kan få problem framför allt under ett övergångsskede. Bostadsbidragen är ett relativt enkelt system som når de som har störst behov – de kräver inte en massa andra regleringar för att få avsedd effekt.

Det som framför allt krävs är politiskt mod. Borgerliga politiker som egentligen vet att bostadsmarknaden är en katastrof måste våga säga det och inte backa när kanonaderna från Hyresgäströrelsen, rikets mest destruktiva politiska kraft, sätter i gång på allvar. Det gör de nämligen alltid och hittills med förödande effekt för de som inte redan har ett antal miljoner på banken.

En nåd att stilla bedja om är att boken blir en bestseller som kan mobilisera kraften hos de yngre generationer som drabbas hårdast av den förda politikens misslyckande. De borde samlas på landets torg med boken i handen och samfällt kräva, inte våld och förstörelse som Maos unga rödgardister, utan en bostadspolitik utan köer och mygel. En politik som faktiskt kan nå de mål som alla politiker säger sig sträva mot – bra bostäder för alla. Utan en sådan mobilisering riskerar vi att få leva med ytterliga decennier av frustration, misslyckande och låtsasreformer som inte ens delvis löser problemen.

Det finns två sätt att förstöra en bostadsmarknad – bombning eller hyresregleringar. Dess värre är det mycket svårare att reparera konsekvenserna av det senare.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun