Ur arkivet: Avslöjande!”Jag ser staten som ett nödvändigt ont, inte som ett nödvändigt gott. I en mer paradisisk existens, utan allvarliga motsättningar människor emellan, skulle vi kunna klara oss utan statsmakt, så som även Karl Marx drömde om (i en riktig bekännelse ingår givetvis att ange andra viktiga deltagare i konspirationen).”

”Men om man som jag betraktar vår statliga Leviathan med en grundläggande misstänksamhet vill man likväl hålla honom i synnerligen strama tyglar. Även den minsta antydan till löst grepp får konstiga följder. Hur man kan vilja ge Leviathan rätten att inte bara förhindra lynchningar, utan också att bestämma om det är mamma eller pappa som skall vara föräldraledig, om cykelhjälm skall bäras å huvud eller om cigarett bör rökas å krog, det är mig mycket svårt att förstå.”

I veckan nåddes Svensk Tidskrifts redaktion av det mycket tråkiga beskedet att tidskriftens tidigare redaktör Klas Östman gått ur tiden. Veckans rekommendation ur arkivet är därför Klas oefterhärmliga första ledare och programförklaring i Svensk Tidskrift, ”Avslöjande!” från 2001. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.