Ur arkivet: Allsidig bok om Europas judar före andra världskriget

”Lämnade i fred och i stort sett accepterade av sin omgivning, assimilerade sig många judar i flertalet länder under tiden fram till 1933. Många, speciellt de tyska judarna, blev goda patrioter och kämpade för ”sina” länder under Första Världskriget. Genom relativt låga födelsetal och blandäktenskap, samt att många lät döpa sig, minskade deras antal i nästan alla länder och det uttrycktes farhågor för deras totala försvinnande. 1939 anges deras antal i Europa dock fortfarande till 9,7 miljoner. I en tabell i bokens början listas antalet för varje land.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Allsidig bok om Europas judar före andra världskriget” av Franz T. Cohn från 2012 Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.