Allsidig bok om Europas judar före andra världskriget

Bernard Wasserstein
On the Eve – The Jews of Europe before the Second World War
Profile Books Ltd. London 2012

Vilka var judarna i de olika länderna i Europa, hur levde de, hur försörjde de sig, hur religiösa var de? I boken On the eve – The Jews of Europe before the Second World War berättar professor Bernard Wasserstein sakligt och ändå fascinerande om judarna och deras historia för tiden fram till 1939. Han porträtterar dem alla, från tiggare och prostituerade till de intellektuella och de rika, från de ortodoxa till de sekulära, i alla sociala strukturer tvärs över Europa. Det är ett ambitiöst verk som omfattar över 500 sidor med utomordentligt omfattande käll- och personregister. När jag jämför de kapitel som beskriver de tyska judarnas levnad och öden med det jag själv sett och upplevt i Nazityskland från 1933 fram till 1938, kan jag intyga att Wasserstein har åstadkommit en noggrann reproduktion av händelserna och samtidigt en utomordentligt läsvärd skildring. Så var det, så gick det till.

Lämnade i fred och i stort sett accepterade av sin omgivning, assimilerade sig många judar i flertalet länder under tiden fram till 1933. Många, speciellt de tyska judarna, blev goda patrioter och kämpade för ”sina” länder under Första Världskriget. Genom relativt låga födelsetal och blandäktenskap, samt att många lät döpa sig, minskade deras antal i nästan alla länder och det uttrycktes farhågor för deras totala försvinnande. 1939 anges deras antal i Europa dock fortfarande till 9,7 miljoner. I en tabell i bokens början listas antalet för varje land. Assimileringen tog dock slut med ökande antisemitism under trettiotalet vilket ledde till större sammanhållning bland judarna och ett starkare intresse för sionismen. En tysk jude konstaterade att ”Hitler gjorde oss åter till judar”.

Wasserstein berättar utförligt hur judarna reagerade när deras existens hotades. Många ville komma därifrån men möjligheten att hitta en fristad någon annanstans var synnerligen begränsad. Han skriver om flykten av tyska judar, särskilt efter Kristallnatten hösten 1938, som jag själv kan bekräfta. I första hand skickade föräldrar iväg sina barn till säkerhet. De försökte sedan komma efter. En fristad söktes var som helst i världen. Med någon tur fick man inresevisum till Danmark, Norge, Holland, Frankrike, Storbritannien, Palestina, USA, olika länder i Sydamerika, Nya Zeeland eller som sista chans Shanghai i Kina. De förstnämnda fem länderna ockuperades sedan av tyskarna och judarna där hämtades till dödslägren om de inte hann fly på nytt.

Judarna i tyskockuperade Östeuropa, på Balkan och i stora delar av Sovjetunion hann inte ge sig av innan de blev innestängda och utelämnade till sitt grymma öde.

Boken återger de europeiska judarnas situation med klarsynthet och inlevelse, trots att författaren inte själv direkt upplevt något av den hemska tiden. Bernard Wasserstein föddes 1948 i London, utbildade sig och forskade vid universitetet i Oxford och är numera professor i historia vid universitetet i Chicago. Han är f.n. gästforskare vid Kollegiet för samhällsforskning på Uppsala universitet.

Boken kan beställas till ett mycket rimligt pris hos www.amazon.co.uk. Där finns även en förteckning på Wassersteins tidigare verk.

Franz T. Cohn har varit chefredaktör för tidskriften Menorah 1995-2002 och ger sedan 2005 ut e-månadstidningen Från den ljusa sidan. Han har också gett ut antologin ”Politiskt inkorrekt – Tio år i motvind för Israel”.