Ur arkivet: 68-kyrkans revolution

”Politiseringen av Svenska kyrkan har pågått i många år. Upprop och aktioner får numera många att uppfatta kyrkan mer som en politisk kamporganisation än en religiös gemenskap. Ämnet har varit märkligt förbisett inom forskningen men har nu fått en genomgripande belysning av idéhistorikern Johan Sundeen i den stora monografin ’68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989′, Bladh by Bladh 2017.

Arbetet är en del av det stora projektet Arvet efter 1968, finansierat av Ax:son Johnsonstiftelsen och lett av Svante Nordin och Lennart Berntson. Projektets olika bidrag blottlägger 68-vänsterns inflytande inom media, politik, förvaltning, utbildningsväsende och kyrka. Tidigare redaktören för Svenska Dagbladets kulturredaktion Peter Luthersson är ansvarig för projektet. I en intervju i Svensk Tidskrift 22 november 2013 säger han att den del av projektet som fått honom att lyfta på ögonen är insikten om 68-vänsterns tydliga formering inom Svenska kyrkan. ’Just att man uppträdde som grupp, agerade som grupp, strödde manifest omkring sig och hur upprorsmännen får framträdande positioner’.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”68-kyrkans revolution” av Anders Eriksson från 2017. Hela artikeln kan läsas här.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.