Ulf Emanueli; Slå först och ge aldrig upp


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

men gav ny styrka åt motståndarna.
Den franska överlägsenheten, när
den fortfarande gjorde sig gällande,
handlade allt mer om Napoleons
förmåga att samla resurser, inte om
soldaternas utbildning eller ”elan”.
Paul Johnsons ”Napoleon” är ett
utmärkt, och dessutom underhållande, motmedel för alla som känner att de trots en god dos boklig
bildning har svårt att skilja myten
från verkligheten, svårt att se allt det
som skiljer Korsikas störste son från
andra mer konstruktiva, mindre
blodtörstiga, aktörer på historiens
scen.
Den som fortfarande tvekar om
Napoleons rätta jag kan fortsätta med
den franske akademiledamoten Jean
Dutourds engagerade ”Le feld-marechal von Bonaparte” (Flammarion,
1996). Titeln syftar på vad som kunnat hända om Napoleons Korsika förblivit en del av Genua och kejsaren
sökt sin lycka i Wien. Enligt Johnson
hade han faktiskt i sin ungdom planer
på att ansluta sig till dåtidens överlägset bästa flotta, Storbritanniens
VALRÖRELSER
Slå först och ge aldrig upp
Av Ulf Emanueli
Attack är nyckeln till seger i varje val. Om man inte
lyckas med attacken måste motattacken vara desto
snabbare och effektivare.
’ ’
Don’t quit, don’t
ever quit” är James
earville och Paul
Begalas första regel
för att vinna ett val.
Denna första regel åtföljs av ytterligare elva regler som de menar är
grundläggande för en framgångsrik
kampanj.
De flesta av dessa regler kan tyckas självklara men med den gångna
svenska valrörelsen i åtanke så är de
värda att understrykas. Till exempel
vikten av att sätta ramen för vad som
skall debatteras. earville/Begala
nämner som ett lysande exempel
Ronald Reagans enkla fråga till väljarna 1980, ”Are you better of today
than four years ago?”. Genom den
hade han satt ramen för hela valkampanjen och slagit fast vad väljarna hade att ta ställning till på valdagen. I Sverige såg vi tydligt hur Folkpartiet, förmodligen utan att förstå
Em lSvenskTidskrift l2002, nr si
det, lyckades föra upp språktestet
som en av de stora frågorna under
valkampanjen. Genom språktestet
fick man stor del av valrörelsen att
hamna inom ramen för integrationsfrågor. Socialdemokraterna som
i valkampanjen 1998 lyckades sätta
ramen genom mantrat vård, skola
och omsorg misslyckades totalt i år.
Vänsterpartiet misslyckades kanske
ännu mer, Gudrun Schyman tvingades till skrikiga artiklar på DN debatt.
” NEGATIVE CAMPAIGNING”
earville/Begala diskuterar utförligt
fördelar och nackdelar med negative
campaigning. Negative campaigning
är en naturlig del av politik, eftersom att det handlar om att vinna
eller förlora. Även medias arbetssätt
gör negative campaigning till en
naturlig del av en kampanj, earville/Begala citerar den republikanske
valstrategen Roger Ailes som menar
Royal Navy. Dutourd gör detsamma
som Johnson, fast med ett mer
franskt perspektiv: visar hur mycket
olycka som Napoleons framfart medfört både för hans adopterade fosterland och för resten av Europa.
Mats Fält (mats.falt@kommun.tyre·
so.se) är kommunalråd i Tyresö
BOKFAKTA
Författare: Paul Johnson
Titel: Napoleon
Förlag: Weidenfeld & Nicolson, 2002
att media endast fokuserar på fyra
saker: skandaler, klavertramp, opinionsundersökningar och attacker.
Tre av dem är dåliga, alltså återstår
bara att vara offensiv. Författarna
understryker effektiviteten av en
mottack, ”counterpunch”. Bill elinton, författarnas favorit alla kategorier, visade exempel på detta i en valdebatt 1992 med Jerry Brown. Plötsligt attackerade Brown Hillary elinton och menade att hon utnyttjat sin
ställning för egens vinnings skull,
Clintons svar tog helt udden av
attacken: ”How dare you jump on
my wife like that! You’re not fit to
stand on the same stage with her”. I
Sverige finns det en utbredd misstänksamhet mot negative campaigning, under sommaren hade Expressen ett antal artiklar där man citerade earville/Begala och skrev alldeles
förfärat att nu skulle moderaterna
attackera under hela valkampanjen.
En synpunkt som är svår att förstå
då det egentligen är ganska naturligt
att politiska partier granskar varandras förslag och regeringens meritlista. Politisk debatt utan attacker
skulle bli torftig och innehållslös.
Och ett inte ringa problem med
moderaternas valrörelse den här
gången var väl just att de inte lyckades utforma attacken mot regeringen så att den bet. Trots att vi har
världens högsta skatter lyckades
motattacken beskriva det som farligt
att sänka dem. Problemet blev ju
närmast att de inte är ännu högre!
SLÅ FÖRST
Den första versionen av en nyhet är
grundläggande eftersom de flesta
övriga medier kommer att basera sina
”Plötsligt stod den stora
valmaskinen orörlig och
tycktes inte veta hur den
skall svara.”
historier på den. Det fanns flera exempel på det under den gångna valrörelsen, då historier baserades på felaktig
information fick fäste och spreds vidare. När en felaktig historia börjat spridas återstår snabba svar, ”Winners Do.
Losers meet” hävdar Carville/Begala
och exemplifierar med det mytomspunna War Room där möten var få
och handling sattes i fokus, framförallt snabb: ”Speed kills (your opponent)’: Under den svenska valrörelsen
syntes inte mycket av detta. earville/Begalas svenska vänner inom socialdemokratin överraskades fullständigt av avslöjandena om att
vissa landsting tillät sjukskrivning
via telefon. Plötsligt stod den stora
valmaskinen orörlig och tycktes
inte veta hur den skulle svara. I ett
slag gavs exempel på en lyckad
attack och en misslyckat ”counterpunch”.
Sammanfattningsvis är ”BUCK
UP, SUCK UP …AND COME
BACK WHEN YOU FOUL UP” en
mycket bra bok där författarna generöst delar med sig av sina erfarenheter. De sticker inte under stol med
ESTLAND
Ett av världens friaste länder
Av Clara Wahren
Maria Rankka presenterar i en så kallad ”Timbro Pejling”
ett av våra närmaste grannländer, Estland. Den korta och
lättlästa boken innehåller en kort historisk tillbakablick
men fokuserar på vad som hänt sedan 1991 när landet
fick tillbaka sin självständighet.
E
STLAND RANKAS idag SOm
ett av världens friaste länder, reformerna har kommit snabbt och varit konsekvent liberala. Estland
har en mycket fri handel, sund skattepolitik och relativt liten statlig
inblandning. Visst är skillnaderna
mellan Tallinn och resten av landet
stora men den generella välståndsökningen är snabb.
Tallinn benämns ”en uppkopplad medeltidsstad” vilket är en mycket träffande beskrivning. Hur Estland gått från grått sovjetisk till
sprudlande fri på så kort tid är väl
värt att läsa om. Särskilt intressanta
är kanske resonemangen kring EU
och NATO. Här finns en naturlig
konflikt mellan viljan att vara med
och rädslan att förlora sin nyvunna
självständighet.
Boken bygger på intervjuer med
företagsledare, studenter, sjukvårdssina politiska åsikter utan republikaner framställs i det närmaste
genomgående negativt. Bortsett från
detta och att det emellanåt slinker
politiska resonemang som är lätt
vänstervridna lyckas Carville/Begala
hålla fritt från politiskt tyckande och
koncentrerar sig på hur man skall
bedriva en framgångsrik kampanj.
Det är en nyttig bok för den som vill
driva en framgångsrik valrörelse.
Ulf Emanueli (ulf.emanueli@
moderatsel är pol. mag. och assistent i
Europaparlamentet Hans trebetygsuppsats handlade om amerikanska valrörelser.
BOKFAKTA
Författare: Paul Begala/James earville
Titel: Buck up, suck up… and come back when
you foul
Förlag: Simon Schuster, 2002
direktörer, politiker och andra ester
och tar upp en lång rad av de viktigaste och mest intressanta frågorna;
skattepolitik, sjukvård, EU och
mycket annat. Den är samtidigt personlig och informativ. Estland är ett
exempel som inte minst vi svenskar
kan lära mycket av.
Jag har köpt på mig en hel hög
av Rankkas bok för att dela med mig
till de svensktalande som är intresserade av EU:s utvidgning och nutida europeisk historia, som jag stöter
på i mitt arbete. Den är en utmärkt
introduktion till båda ämnena.
Clara Wahren
(clara.wahren@moderatse) är fil kand
och arbetar i Europaparlamentet
BOKFAKTA
Författare: Maria Rankka
Titel: En ny generations land
Förlag: Timbro, Stockholm 2002
OJ
o:
”:;>::;””
(’[)

lSvensk Tidskrift l2oo2, nr si EPJ