Tyskland håller på att förlora striden mot Covid-19Under de första månaderna av Corona-pandemin hyllades Tyskland runt om i världen som ett exempel för andra länder att följa: dödstalen var lägre än i de flesta jämförbara länder; det fanns inga överfulla intensivvårdsavdelningar i Tyskland, som i exempelvis i New York och många andra europeiska länder (inklusive Italien, Storbritannien och Frankrike). Situationen försämrades dock i slutet av 2020 och början av 2021 och dödstalen i Covid-19 steg till över 1000 per dag i januari 2021.

Den enda positiva aspekten av krisen just nu är att inte heller de sista månaderna av 2020 och nu i början av 2021 har Tysklands intensivvårdsavdelningar blivit överbelagda. Tyskland har fler intensivvårdsplatser per capita än de flesta jämförbara länder. Men att skydda sjukvården har kostat mycket. Tyskland haft en omfattande lock down sedan början av november och de nuvarande begränsningarna förväntas fortsätta att gälla fram till slutet av mars. Det innebär till exempel att restauranger och butiker har varit stängda i fem månader. Några större restaurang- och detaljhandelsföretag har redan gått i konkurs – och många fler är på gränsen till insolvens. Tyska företagare blir alltmer desperata och arga.

Företagare har uttryckt oro över vad de ser som den tyska regeringens misslyckanden och många amatörmisstag. Det största misslyckandet av alla är vaccinupphandlingen. Trots det faktum att ett av de ledande vaccinerna utvecklades i Tyskland av BioNTech (med hjälp av flera hundra miljoner euro av tyska skattebetalares pengar) förblir Tysklands vaccinationsnivå mycket låg. I början av mars har endast 5,3 procent av den tyska befolkningen fått minst en dos vaccin och bara 2,7 procent har fullvaccinerats. Däremot har USA administrerat minst en vaccindos till 15,5 procent av befolkningen. Storbritannien har lyckats vaccinera mer än 30 procent av befolkningen, medan Israel leder vägen och har gett första doser till nästan 56 procent av sina medborgare (och helt vaccinerat över 40 procent).

Anledningen till att vaccinationsnivån är så låg är att Tyskland beslutade att delegera upphandling och distribution av vacciner till EU. Och detta beslut bygger i sin tur på tysk politisk paranoia. Tysklands politiker är så rädda för att någonsin anklagas för ”nationalism” av andra länder att de inte vill göra något som kan ge någon uppfattningen av att Tyskland prioriterar sin egen befolknings intressen. Varje dag utfärdar tyska politiker nya varningar mot ”Impfnationalismus” (accinationsnationalism).

Schäuble svarade: ”Det är till ingen nytta om vi besegrar viruset i Tyskland, eller hur du än vill uttrycka det. Därför var tillvägagångssättet för att skaffa vaccinerna på europeisk nivå är rätt väg att gå, även om det är lite mer komplicerat. Du måste betala priset om du vill stärka Europa. Europa är lite mer komplicerat, måste sägas.” Uttrycket ”Du måste betala priset om du vill stärka Europa” är inte bara kärnan i Schäubles politik, utan sammanfattar också perfekt förbundskansler, Angela Merkels attityd.

I synnerhet förhindras Tyskland från att effektivt bekämpa Corona genom en symbios av ideologi och byråkrati. Ta till exempel den särskilda Coronaappen. Denna app  utvecklades i Tyskland för att berätta för människor när de hade tillbringat tid i närheten av en smittad person. Merkels kanslerminister Helge Braun berömde den som den bästa Coronaappen i världen, men i kampen mot viruset har den visat sig vara helt värdelös. En av anledningarna till appens totala misslyckande är att Tyskland prioriterar dataskydd i en sådan utsträckning att detta har företräde framför att skydda människors liv och den ekonomiska existensen av tiotusentals företag och egenföretagare.

Den tyska regeringen har misslyckats lika eländigt på många andra områden. Till exempel testar angränsande Österrike tio gånger så många människor för Covid-19 som Tyskland, mätt som andel av befolkningen. Självadministrerade Covid-19-test godkändes inte i Tyskland förrän i början av mars 2021. Innan dess hävdades att endast någon som hade genomgått en treårig utbildning kunde utföra ett test ordentligt.

I en av Tysklands ledande politiska TV-talkshower (Menschen bei Maischberger på ARD) frågade programledaren CDU-politiker och förbundsdagspresidenten, Wolfgang Schäuble: ”Som medborgare har du rätt att förvänta dig att din regering, åtminstone, vägrar att acceptera dödsfall som går att undvika och gör allt för att förhindra dem … När det gäller vaccinationer, är det inte rätt att säga att den tyska regeringen har misslyckats med att fullgöra sin skyldighet att ta hand om sina medborgare? När allt kommer omkring kan varje vaccination som kommer för sent, varje vaccination som inte administreras innebära att någon dör och det är helt onödigt, som vi kan se om vi tittar på de andra länderna omkring oss. ”

Och vad gäller masker var den tyska regeringens första bedömning under pandemins tidiga dagar att masker var värdelösa. Senare blev masker obligatoriska i vissa situationer, till exempel när du handlar. I en besvärlig operation trycktes miljontals förfalskningssäkra kuponger för masker. Kupongerna trycktes av Bundesdruckerei, som normalt skriver ut sedlar och identitetskort. Regeringen betalade sex euro för varje mask och skickade kuponger till riskgrupper per post. Alla som fick en kupong kunde sedan hämta sina masker på ett apotek, men var fortfarande tvungna att själva betala en del. Vid den tiden sålde vanliga återförsäljare samma maskstandard för 99 cent – en sjättedel av det pris som regeringen hade betalat.

Det finns flera skäl till varför den ekonomiska effekten av lock down inte har varit ännu värre. För det första har Tyskland kanaliserat mer direktstöd till privata företag än något annat land i världen. Det har emellertid varit massiva problem med fördelningen av dessa betalningar för coronavirusassistens, vilket har lett till enorm motvilja bland egenföretagare och entreprenörer. Regeringen lovade företagen snabbt och obyråkratiskt stöd för november månad. På grund av problem med betalningsprogramvaran hade tyvärr många företag ännu inte fått en enda cent stöd nu i februari. Under de tidigaste dagarna av krisen beslutade regeringen att avbryta insolvensansökan för överskuldsatta företag, men en våg av konkurser förväntas så snart avstängningen upphävs.

Tysklands förbundsdagsval äger rum den 26 september 2021. Den tyska förbundskanslern har lovat att alla kommer att ha ”erbjudits en vaccination” då, vilket skiljer sig mycket från att lova att alla som vill ha en vaccination faktiskt kommer att ha vaccinerats då. Ineffektiviteten i Tysklands vaccinationskampanj gör det svårare än någonting annat att komma över krisen. Hur detta kommer att påverka valet återstår att se.

Rainer Zitelmann är doktor i historia och sociologi och författare till böckerna “The Wealth Elite” och  “The Rich in Public opinion”