Thatcher i Svensk Tidskrift och andra medier

Svensk Tidskrift

”Mrs Thatcher har under sina åtta år vid makten gjort mer för att avskaffa det brittiska klassamhället än någon tidigare regering.”
Ledare i Svensk Tidskrift (1987)

”Den diskussion som förs i Storbritannien om den ekonomiska politiken är genom sitt betonande av marknadsekonomin, genom den belysning som ges av de många årens politiska misslyckanden att kringgå kärnfrågorna (främst inflationen), genom sin nyskapande och djuplodande diskussion av penningmängdens betydelse i den ekonomiska politiken, genom sin kompromisslöshet och konsekvens i den politiska förkunnelsen från regeringen och genom den belysning som detta indirekt ger av socialdemokratins svårigheter att lösa en modern inflationsekonomis grundläggande problem både av stort intresse för svensk samhällsdebatt och även på flera sätt ett föredöme för Sverige!”
Janerik Larsson i Margaret Thatcher som föredöme (1980)

”Margaret Thatcher om någon utmanade ett patriarkat och vann.”
Lars Anders Johansson i recension av Järnladyn

Andra medier

”People talk about transformational politicians. But watching Margaret Thatcher take down the British class system was an education in how it’s really done. It required the radical vision and iron will of someone who genuinely abhorred the status quo.”
David Ignatius (9/4) i Washington Post

”A champion of freedom for workers, nations and the world”
Charles Moore, Thatchers auktoriserade biograf i the Telegraph (8/4)