Texter i tiden

En tidskrift är dess redaktörer, dess idéer och dess läsare, skriver Mats Johansson i Texter i tiden. Svensk Tidskrift 100 år. Att sammanfatta 100 års utgivning är knappast möjligt i en jubileumsskrift. Urvalet av texter ger ändå en bild av de redaktörer och idéer som har format tidskriften.

Texter i tiden går att beställa här.