100 år med Svensk Tidskrift – för svensk debatt i tiden

100 år och 65000 sidor efter start fortsätter Svensk Tidskrift föra den svenska debatten vidare. I veckan firades den nyblivna hundraåringen med boksläpp och samtal kring opinionsbildande, med gäster som PJ Anders Linder och Mats Svegfors. Katarina O’Nils skriver om firandet av Svensk Tidskrifts hundraårsjubileum.

Det var ett välbesökt högtidlighållande som gick av stapeln i Stockholms Stadshus onsdagen den 21 september 2011. ”En tidskrifts historia är dess redaktörer”. Så inleder tidskriftens stiftelseordförande och aftonens ciceron, Mats Johansson. Han är redaktör för boken Texter i tiden – 100 år med Svensk Tidskrift (Timbro) som släpptes i samband med hundraårsjubileet.

Men utanför Stadshuset vajade flaggorna på halvstång. Per Unckel gick tragiskt nog bort i veckan. Han har haft en central roll för Svensk Tidskrifts omstart och nätförläggning. Utan honom hade firandet med andra ord inte gått av stapeln och han ägnades varma tankar och tack i en kort tystnad innan programmet tog sin början.

Efter inledningen delades Svensk Tidskrifts publicistpris 2011 ut. Det gick till Mikael Holmström för hans bok Den dolda alliansen – Sveriges hemliga NATO-förbindelser (Atlantis). Holmström tackade och redogjorde kort för sitt arbete innan aftonen fortlöpte med Svensk Tidskrifts redaktör Anders Ydstedt. Han presenterade jubileumsprojektet: Arkiv 100, där tidigare publicerade artiklar nu har blivit sökbara på Svensk Tidskrifts hemsida. Texter ifrån år 1911 till 2011 är därmed tillgängliga, vilket Ydstedt beräknar vara ungefär 65 000 scannade sidor. Efter det omfattande arbetet finns nu Svensk Tidskrift för evärdliga tider, som Mats Johansson uttryckte det. En riktig skattkammare för utforskning av ett helt sekels debatt.

Förutom ’tid’ blev även ordkonst med estetiska inslag tema för kvällen i sann publicistanda. Efter Anders Ydstedts presentation av arkivet inledde Svensk Tidskrifts chefredaktör Maria Eriksson ett samtal mellan Mats Svegfors, tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet och numera VD för Sveriges Radio, och PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

Ämnet för kvällen rörde sig kring tidskrifter, bloggar, tankesmedjor och ledarsidor utifrån frågan: ”Var finns den fria opinionsbildningen?”. Det uppstod en intressant diskussion som både engagerade och inkluderade. Diskussionerna rörde sig mellan dåtid och nutid, hur tiden påverkar opinionsbildningen med tankar om hur opinionsbildningen kan se ut i framtiden.

Angående opinionen förlagd på bloggar och i sociala medier ifrågasattes trovärdigheten och djupet i inläggen. Men det åberopades även ett beaktande av fördelen med människors specifika kunskaper som delas ut på diverse nätforum. PJ Anders Linder jämförde twittrandet med ett slags intellektuellt ping pong-spel och talade om vikten att sålla ut det värdefulla ur bruset i den ”postmoderna baksmällan”.

Debatten om opinionsbildningen landade i något sånär överenskommande om att kvaliteten naturligt varierar. Även i Svensk Tidskrifts begynnelse fanns det ”fina” och ”fula” källor.

Efter ett välkomponerat program fortlöpte kvällen i trevliga samtal över god mat och dryck.

I Texter i tiden – 100 år med Svensk Tidskrift avslutar Mats Johansson inledningen med att tala om tradition. Han skriver nämligen att ”många av de unga namn som återfinns bland de senaste årens cirka 200 medarbetare går vidare till uppgifter i andra medier, partier, tankesmedjor och akademiska institutioner. Som för hundra år sedan, alltså.”

Svensk Tidskrift firar hundra år, men principen är densamma nu som då. Att agera i nutiden med blicken riktad på framtiden och dåtiden som stöd i ryggen. Därigenom förs traditionen av att förena och sprida kunskap, erfarenhet och idéer vidare, för svensk debatt i tiden.

Katarina O’Nils är ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån.
Foto: Rebecka O’Nils
Mingelfoto: Katarina O’Nils