Tanke efter 75 år: Förnekelsens följdVad är orsaken till ondskan i världen,
maktlystnad eller frihetslängtan?
Ingendera är en av de sju dödssynderna,
fastslagna en gång av en mäktig allmännelig kyrka,
som skulle föra vidare budskapet från Den,
vars rike inte var och är av denna världen.

Det sägs att alltför mycket makt leder till tyranni.
Och alltför mycket frihet ger anarki.
Det sägs också att människan inte lever enbart av det materiella.
Det finns något utanför det rent existentiella.
Är det kanske där kampen mellan godhet och ondska börjar och slutar?
Ovanför och inuti varje människa.

Är det möjligen så att förnekelsen av det onda
Leder till förintelsen av det goda?

Veckopoeten