Tankar inför den Svenska Pandemiens högtidssammankomsterInför Den Svenska Pandemiens första och förhoppningsvis sista högtidssammankomster den 24 december 2020.

Tankar av dess självständiga sekreterare, förmedlade av Veckopoeten.

– Nej, det blir ingen julgran i år Det känns så oinspirerat.
Jag kommer ihåg förra julen. När granen barrat och burits ut.
Jag mindes den ändå framför mig, lysande i ett hörn.
Om jag inte tittade efter såg jag att granen stod kvar.
Om jag inte ser efter i år, ser jag att granen står kvar fortfarande.
Vi behöver inte någon ny gran i år…

– En liten gran? En liten gran ute på altanen? Har du köpt den

– Den ligger där. Redo att resas, Men försiktigt, Inte mycket påhäng.
Med en stjärna i toppen. Bara en påminnelse.

Veckopoeten