Tankar i vårbrukstidAlltmer av de livsmedel i Sverige
som konsumeras,
importeras.
Självförsörjningsgraden har sjunkit.

Dessbättre fungerar importen.
Frihandel är bra.

Folkhälsomyndigheten behöver inte ingripa
Och fördela kuponger till allmänheten,
för inlösen hos Ica och Konsum.

Men om krisen kommer.
Om? Förbjuden tanke.

Karlfeldt för hundra år sedan:
”För den som hejdar växtens fart,
och lägger jord igen
begår en synd av grövre art
än den som dräper män.”

Ja, kvinnor och barn kan drabbas mest.
Det är dags för en livsviktig protest.

Veckopoeten