Sverige 30 år efter löntagarfondsstriden

lontagarfond_stor

Den 4 oktober i år är det 30 år sedan den stora löntagarfondsstriden kulminerade i en demonstration i Stockholm. Över 100 000 personer demonstrerade mot löntagarfonderna och för fri företagsamhet.

Tanken med löntagarfonderna var, när de lanserades av LO på 1970-talet, att kompensera löntagarna för att lönerna hölls tillbaka med den solidariska lönemodellen. Tjugo procent av vinsterna skulle gå till att köpa aktier i företagen. Till slut skulle fonderna ta över makten över företagen. Fonderna infördes 1983 och avskaffades 1991.

Striden om löntagarfonderna beskrivs ofta som en vattendelare i svensk politik. Näringslivet vågade ta en tydlig konflikt och vann till slut striden om synen på värdet av privata företag. Det bör också påpekas att det inom de borgerliga partierna pågick debatt om olika former av ägardemokrati under 1970-talet. I Svensk Tidskrifts arkiv finns det mycket att läsa om löntagarfonderna för de som inte var med själva eller som behöver friska upp minnet. Vi lovar att återpublicera en del under året.

30 år efter löntagarfondsstriden bjuder Svensk Tidskrift in till en debatt. Ta chansen och skriv om hur Du ser på frågan.

Hur har striden om löntagarfonderna påverkat svensk politik? Finns det något kvar av denna konflikt i dagens politik? Är synen på privat ägande som den bästa modellen fast cementerad eller finns det fortfarande de som förespråkar fonderna? Hur skulle Sverige sett ut om fonderna funnits kvar och utvecklats? Är villkoren för privat företagsägande tillräckligt bra idag i Sverige? Och hur är det egentligen med alliansens satsningar på statligt ägande via Fouriertransform och Inlandsinnovation?

Välkommen med ditt bidrag till Svensk Tidskrift. I oktober kommer vi att publicera ett urval av texterna i en särskild debattbok och arrangera ett seminarium.

Bidrag och synpunkter mejlas till chefredaktör Maria Eriksson.