Svensson och Rasmusson: Privat ägande är en förutsättning för framgångsrika företag

Det är glädjande att seniorprofessor Bo Rothstein och Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, tar avstånd från tankarna att socialisera svenska företag. Det är också välkommet att de engagerar sig för bättre villkor för företagandet och ägande.

Rothstein och Suhonen skriver i DN att ”1980-talets löntagarfonder blev ett svidande politiskt nederlag för arbetarrörelsen” och vi kan inte annat än att hålla med om att idén om att socialisera företagen i grunden var felaktig och saknade väljarnas stöd. Skribenterna menar att det finns flera anledningar till att idén om löntagarfonderna inte fick något stöd, men kanske är det så enkelt att man inte vill riskera det system som skapat mest välstånd i mänsklighetens historia – marknadsekonomi med privata ägare. Då på 1980-talet fanns fortfarande en del länder som av Sovjet tvingades ha planekonomi. Idag vet vi att dessa länders ekonomi levde på lånad tid och att deras ekonomiska statistik var förfalskad. Och som alla vet föll planekonomierna ihop bara några år senare.

Med detta sagt försöker Rothstein och Suhonen nu föra fram en modell för medarbetarägda företag med inspiration från USAs så kallade Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Enligt Rothstein och Suhonen arbetar nästan 10 procent av de privatanställda i USA i företag som använder sig av ESOP. Medarbetarägda företag är inget nytt i Sverige  (en av oss undertecknare är VD för ett sådant företag) och de fungerar väl tillsammans med andra ägarformer. Personalägande är vanligt i exempelvis partnerägda konsultföretag, men är också en lösning vid generationsskifte då det inte finns någon arvinge som kan ta över.

ESOP är en modell som ger skattefördelar för aktier som köps i det egna bolaget. ESOP används bland annat i samband med generationsskiften. I USA försvåras generationsskiften av att landet fortfarande har kvar en arvsskatt, om än med högt fribelopp (11 miljoner USD). Modellen används även som en skattegynnad form av pensionssparande för anställda då sparandet sker i aktier bolaget de arbetar i. Den höga andelen anställda som omfattas av ESOP förklaras därför delvis av att stora amerikanska företag använder sig av ESOP för pensionssparande – men utan att detta betyder att företaget är medarbetarägt. Ett exempel är världens största arbetsgivare  Walmart, som har flest delägare i ESOP men som är noterat på NYSE och kontrolleras av familjen Walton. Det finns dock anledning att vara försiktig med pensionssparande i aktier enkom i samma företag man är anställd i. Vad händer om bolaget går omkull?

Med detta sagt blir man orolig när fackföreningsföreträdare åter börjar skriva om ”ekonomisk demokrati”. En mångfald av ägande fungerar utmärkt i en marknadsekonomi och i Sverige har vi på senare år visserligen justerat delar av regelverket för optionsprogram, även om problem kvarstår. Det finns inget som hindrar företagare och medarbetare att skapa medarbetarägda företag men varför skulle just denna modell favoriseras framför andra? I stället behöver vi reformer som gör det fördelaktigare för alla former av företagsägande. Privat ägande är en förutsättning för framgångsrikt företagande och välstånd.

Marie Svensson är VD förTjeders Industri AB och Jörgen Rasmusson är VD för AB Lödde Plåt