Intervju: Varför är det så viktigt att mäta hur äganderätten utvecklas?

Svensk Tidskrift fick ett samtal med professor Sary Levy-Carciente,  författare till årets International Property Rights Index (IPRI). Levy-Carciente är före detta rektor för ekonomiska fakulteten vid universitet i Caracas Venezuela men hon är även kopplad till Boston University.

SvT: International Property Rights Index, IPRI, har som mål, att fungera som en barometer för äganderättens status över hela världen. Varför är äganderätten så viktigt?

– Äganderätten är avgörande för varje människas frihet. Det gör försvaret av den till ett absolut nödvändigt mål som en del av de mänskliga rättigheterna. Samtidigt fungerar äganderätten som en katalysator för ekonomisk tillväxt och social utveckling och den fungerar som ett försvar mot auktoritära frestelser. På så sätt går betydelsen av äganderätt utöver att skydda ägandet av saker. Äganderätten är nära besläktat med värderingarna och principerna om tillägnande av individuell frihet, för att främja välstånd och skapa en god cirkel för mänskligt liv i samhället.

SvT: På vilket sätt är äganderätten aktuell i vår tid, är den inte redan tillräckligt skyddad?

– I vår komplexa, starkt sammanlänkade värld, kunskapssamhället, som lever i sin immateriella revolution, är äganderätten dessutom en av de viktigaste tegelstenarna för att utnyttja innovation och driva på välståndet. Därför är äganderätten en av de grundläggande institutionerna som ska uppmuntras och stärkas i det 21a århundradet.

SvT: Enligt IPRI har den allmänna globala trenden för äganderätten varit på väg ned under några år men nu verkar den åter vända uppåt. Vad är det som hänt?

– Med ett mått för flera år kan vi visa inte bara årets resultat utan också fånga genomsnittliga globala trender. Och ja, efter fyra år av på varandra följande bakslag för genomsnittet av IPRI-poängen och dess komponenter, fann vi i år en liten återhämtning (+ 0,37%) av IPRI, tack vare IPR-förbättring (ca + 2%). Samtidigt är de andra två komponenterna fortfarande i en nedåtgående trend. Det är värt att notera att pandemiåren var särskilt negativa för äganderätten. När rädslan tar över våra samhällen kränker vi tyvärr medborgarnas rättigheter och det skadar långsiktiga resultat. Och det var vad som hände.

SvT: Kan vi hoppas att vändningen är bestående? 

– Vi hoppas att denna positiva trend kvarstår, även om det kan vara en förhastad gissning. Det krävs fortfarande mycket ansträngning att återhämta sig till tidigare nivå. Jag vill också peka på vikten av att fokusera på tätbefolkade länder, liksom på skillnader mellan grupper av medborgare, inom länder.

SvT: Sverige ligger högt i IPRI (plats 7) men vad kan vi göra för att hålla oss kvar i toppen och kanske till och med förbättra oss?

– Sverige har faktiskt lyckats hålla sig kvar i IPRIs toppositioner. Men detta bör inte vara en ursäkt för att sänka garden och inte anstränga sig för att förbättra de aspekter som visar mindre positiva resultat. Det finns vissa förbättringar som skulle kunna göras för att förbättra tillgången till finansiering – underlätta vägen för medborgare att bli ägare eller förvandla sin egendom till kapital, eller stärka patent- och varumärkesrättigheter.  Egentligen är tanken med index att ge beslutsfattare tips om var de ska fokusera medan de utvecklar politiken och hjälpa dem med empiriskt baserad information.

SvT: Var det något som överraskade dig i Sverige?

– Detta var mitt första besök i Sverige och jag måste säga att jag inte bara har haft möjlighet att tala och dela idéer och perspektiv med värdefulla kollegor, men det har också varit det perfekta tillfället att uppskatta Stockholms och dess invånare – som har varit milda, trevliga och öppna för mig och som visat sig medvetna och glada för sin höga levnadsstandard. Och den höga levnadsstandarden var ingen överraskning för mig, äganderätt är en grundbult för att uppnå välstånd och välfärd i samhällen, men det har varit underbart att få mina förväntningar bekräftade.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift