Susanne Ydstedt: Välj en ledare som kan toppa laget

”Ett riktigt bra ledarskap är beroende av en ledare som har starka och moraliska principer som denne strävar efter att tillämpa i sitt ledarskap. Att ha förmågan att upprätta och sedan styra både sig själv och sin grupp mot målet är likaså av stor betydelse i ledarskapet.”

Ovan text kommer högt upp på Google när man söker på begreppet ”ledarskap”. En annan egenskap som mer sällan nämns, men som kanske är den viktigaste, är konsten att välja rätt medarbetare. En klok och bra ledare sägs gärna kunna vara en smula lat, men bara om denne har haft förnuftet att rekrytera rätt personer i sin närmaste krets. Allra helst är dock inte ledaren en slapp latmask, utan har konsten att delegera och entusiasmera för bästa resultat och för trevligast stämning. Roligast vinner, som bekant.

Självklart gäller detta också i politiken. Att politiken inte är en kamratförening vet alla som försökt ta sig upp på karriärstegen i olika partier. Knivarna kan vara långa och vassa och vart fjärde år slåss alla de som har politik som sin försörjning och passion efter en plats i solen. De som har en annan karriär att falla tillbaka på kanske inte är i lika desperat behov av en maktposition, men i många fall är det de som har något nytt att bidra med. Föga förvånande är en kombination av erfarenheter från både politik och världen utanför att eftersträva. En god politisk ledare ser således utanför den närmaste partikompiskretsen och väljer efter parametrar som ideologisk ryggrad, spetskompetens och inte minst gott omdöme.

Det sistnämnda är väl så viktigt. Det handlar om omdöme när det blåser politiskt kalla vindar liksom omdöme efter kl 23 på Twitter. En förtroendevald på hög position, såsom minister eller dylikt, med upprepat dåligt omdöme speglar direkt tillbaka på vad som är chefens dåliga ledarskap. I alla fall om chefen i fråga låter personen fortsätta agera som ”a bit of a behind”, som britterna säger. Kan en sådan ledare hålla i rodret i tider av kris eller till och med krig? Det är inte säkert. Så det är en viktig parameter. Det är ju faktiskt vårt land det handlar om.

På söndag går vi till val. Vi väljer vilken ideologisk linje vi vill se landet styras i, men vi väljer också en ledare för landet. En ledare vi har förtroende för. En ledare vi tror kan styra landet i den allt djupare kris vi vandrar in i. Och en ledare som har visat att han eller hon verkar bemästra konsten att rekrytera rätt medarbete i den regering vi förhoppningsvis ser inom kort.

Låt oss lova varandra att ha detta i åminne på söndag så att vi inte behöver stå i vårt hörn och undra vad det var som gick fel på måndag morgon.

Susanne Ydstedt är företagare