Anders Ydstedt: Vem ska ta tillbaka kontrollen? Inte du.

En konservativ slogan i denna valrörelse är socialdemokraternas ”att ta tillbaka kontrollen”. Frågan vem som ska ta kontrollen besvaras inte, men det kan med fog befaras att det är politiker som ska ta mer makt från medborgare och kunder. Ett omdebatterat område är skolan, men låt oss istället titta på två andra områden; bilprovningen och apoteken. Många väljare är nya, de var inte med och minns inte hur det var när dessa verksamheter bedrevs som monopol. Därför finns det behov av att påminna.

Apoteken var privata fram till 1971 då de förstatligades, och statliga Apoteksbolaget fick monopol. Monopolet omfattade även produkter som Alvedon med mera – som det idag är självklart att man kan köpa i dagligvaruhandeln. Under 1990-talet utreddes apoteksmonopolet, bland annat av moderata riksdagsledamoten Margit Gennser som föreslog att monopolet skulle avskaffas. Det var dock först 2009 som så skedde. Socialdemokraterna motsatte sig denna avreglering. Idag kan vi välja mellan olika apotek och många produkter säljs även online samt via dagligvaruhandeln.

Öppettiderna är generösa. Under monopolet var de begränsade. På kvällar och helger var det stängt. I större städer fanns något enstaka jourapotek där den som behövde exempelvis Alvedon tvingades träffa alla sjuka i staden med enorm smittrisk som följd. Idag törs man knappt föreställa sig hur det hade varit under pandemin om alla skulle tvingas besöka de få statliga jourapoteken…

AB Svensk Bilprovning bildades 1963 med staten som huvudägare och ett antal organisationer som delägare, och kontrollbesiktning av bilar blev obligatoriskt från 1965. Det är idag svårt att föreställa sig hur besvärligt det kunde vara att få en besiktningstid. Att tvingas ta semester för att besiktiga bilen var inte ovanligt, inte heller att behöva köra till annan ort för att få en tid. På sätt och vis påminde tidbokningen hos besiktningsmonopolet om en utdragen version av polisens haveri med utfärdande av pass i år.

2010 avskaffades AB Svensk Bilprovnings monopol på kontrollbesiktning och bolaget delades upp. Idag finns ett stort antal företag som utför kontrollbesiktning. Tillgängligheten är stor och det är lätt att boka tid. Kostnaden sägs ibland ha gått upp men då ska man komma ihåg alternativkostnaden för att ta ledigt för att kunna besiktiga sin bil. Det finns idag även ett antal företag som är nischade, exempelvis på entusiastfordon. Under monopoltiden uppstod ofta konflikter mellan monopolet på grund av bristande förståelse och kunskap om veteranfordon och entusiastbilar. Vissa anmärkningar från besiktning kan numera även godkännas av ackrediterade verkstäder vilket innebär att bilägaren inte behöver boka ny besiktningstid. Frågan är aktuell eftersom socialdemokraterna nyligen föreslog en återreglering av bilbesiktningen.

När man tänker tillbaka på både apoteks- och bilprovningsmonopolet är det dock lätt att göra misstaget att jämföra dagens verksamheter med de sista åren med monopol. Inför att monopolen avskaffades skärpte båda bolagen till sig och fick en helt annan kundorientering. Apotek byggdes om och blev attraktivare. Bilprovningen införde moderna bokningssystem och bemötandet blev mer serviceinriktat. Detta var processer som drevs fram med vetskapen att de skulle möta konkurrens. När man bedömer dagens förslag om att ”ta tillbaka kontrollen” ska man vara medveten om det inte är kunderna som ska ges kontrollen utan politikerna. Och jämför inte med hur monopolen agerade inför avregleringarna utan hur de var när de var skyddade av monopolregleringar.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift