Sture Eskilsson, 80 – bra för Sverige

Visst var det mörkast innan gryningen. 1968 års revolutionsstämningars bästa längtan dröjde sig kvar i det svenska opinionsklimatet långt in på 70-talet. Visst hade 80-talets liberalisering av Sverige påverkats av omvärlden, av Thatcher, av den polske påven och av Reagan. Det blev morgon inte endast i Amerika.

Förvisso hade Sverige sjunkit djupt i kollektivismen. När den borgerliga regeringen Fälldin, som tillträdde 1976, var något år gammal hade de offentliga utgifternas andel av ekonomin fortsatt att växa rekordartat. Ändå hade Fälldin stoppat löntagarfonderna, och vid en föredragning av förslaget om skattereduktion för aktiefondsparandet vid sittande bord höjt beloppet för att öka effekten.

När Sture Eskilsson fyllde 60 år 1990 publicerade Timbro och dess dåvarande chef Mats Johansson på eget initiativ och utan författarens kännedom en bok med en samling artiklar av Sture som den 18 mars i år fyller 80. Mats Svegfors, Timbros VD 1981-83, skrev ett briljant förord, här.

När jag idag läser igenom ”Motvind, medvind” är det två saker som lyser.

Den ena, som framstod lika tydligt då som nu, är Stures ideologiska engagemang och intellektuella förhållningssätt. Utan detta hade han blivit en arbetsgivardirektör i mängden, vars tidiga datorintresse skulle ha lyfts fram som det särskiljande.
Den andra, där kontrasten mot dagens offentliga debatt är starkare, är Stures optimism och positiva inställning. Paroller som ”Fri företagsamhet – bra för Sverige” och ”Satsa på dig själv” hördes och märktes. Den svenska modellens Svenska Arbetsgivareförening, SAF, skötte sig inte längre. Dess vitalisering upplevdes av många som provocerande.

Det första budskapet syntes efter en tid på många bilar, tillsammans med symbolen från 1977 för fri företagsamhet – så många bilar, att folkpartiets förre partiledare Gunnar Helén anmärkte att han ofta blev omkörd av bilar med detta märke; antydningen om egoism och laglöshet laddade luften. Så anade kanske ett parti att historien höll på att köra om det, när det själv då inte orkade bära hela sitt arvegods.

Kultursidorna i den stora tidningen kräktes över ”Satsa på dig själv”-budskapet, som hade fräckheten att även framföras av intervjuade idrottsstjärnor och Abbas Frida.

Vi som var med på Stures vagn, vi kände vinddraget, en morgonbris. Dagens unga kan öppna luckan, och få energi från Stures artikel i Dagens Nyheter 1979: ”Jag tror på ungdomen”, här.

Fil dr Carl-Johan Westholm är efter en rad VD-poster i olika näringslivsorgan rådgivare i företagsfrågor och vice ordförande i Uppfinnarkollegiet.

Mer att läsa:
Sture Eskilssons memoarbok Från folkhem till nytt klassamhälle (Fischer, 2005).