Ett afrikanskt perspektiv på klimatfrågan

De fattiga länderna kommer aldrig att gå med på några klimatåtgärder som riskerar deras ekonomiska utveckling. Det var främst EU-ländernas naiva försök att vara både ledare och föredöme för andra länder, inte minst för utvecklingsländerna, som ledde till att Köpenhamnsmötet misslyckades. Också på sikt kommer EU att bli den stora förloraren.

Det menar Will Alexander, professor emeritus vid universitetet i Pretoria, Sydafrika, och tidigare medlem i FN:s Scientific and Technical Committee on Natural Disasters. I en intervju ger han här sin syn på både Köpehamnsmötet och klimatdebatten generellt. Från sitt afrikanska perspektiv ger han en något annorlunda bild än den som vanligen torgförs i Europa.

Alexander menar bland annat att försöket från inte minst EU:s sida att få utvecklingsländerna att vidta åtgärder mot den påstådda klimatförändringen var en stor anledning till att klimatmötet i Köpenhamn misslyckades.

”Att säga till de fattiga länderna att det är de som har drabbats mest av klimatförändringen, och samtidigt hävda att de nu också måste minska sina utsläpp var dömt att misslyckas”, säger Alexander, som menar att det är omöjligt för fattiga länder att minska sina utsläpp av växthusgaser utan att detta samtidigt slår mot deras potentiella ekonomiska utveckling.

Det är anledningen till att han knappast beklagar att Köpenhamnsmötet inte resulterade i några bindande överenskommelser. Alexander menar också att löften om klimatbistånd från de rika länderna är att likna vid korruption i syfte att få fattiga länderna att driva en tillväxthämmande klimatpolitik – en politik som möjligen passar de rika länderna, men absolut inte de fattiga.

Men är det då inte sant att utvecklingsländerna hittills är de som drabbats hårdast av klimatförändringen?

”Det stämmer att översvämningar och torka blivit vanligare i afrikanska länder, men det har ingenting med klimatförändringen att göra”, säger Alexander som här drar paralleller till Climategate och Glaciergate, det vill säga avslöjanden om att FN:s klimatpanel IPCC förvanskat data och använt sig av felaktiga och ovetenskapliga uppgifter för att påvisa att glaciärerna på Himalaya är på väg att försvinna. För också när det gäller klimatförändringens effekter i Afrika så baseras detta på felaktiga uppgifter.

”Ökade översvämningar beror istället på befolkningsökningen och nya bosättningar på känsliga områden. Koldioxidutsläpp har ingen betydelse i sammanhanget”, säger Alexander, som tillägger att bevisen för detta är övertygande.


Också i ett längre perspektiv tror Alexander att EU blir den stora förloraren. Det är inte heller i framtiden troligt med några bindande globala överenskommelser, menar han, och EU:s egna och isolerade åtgärder blir därför fruktlösa när det gäller det globala klimatet, men desto mer skadliga för EU-ländernas internationella konkurrenskraft. Alexander spår att vinnarna blir de asiatiska länderna, inte minst när det gäller ”kampen om Afrika”.

”Vi ser redan hur handeln mellan Afrika och Asien ökar på bekostnad av handeln mellan Afrika och västländerna, inte minst EU”, säger Alexander, som nästan i beklagande ordalag talar om EU-ländernas nuvarande position.

”Inte nog med att medborgarna inom EU ska bekosta de egna ländernas resultatlösa klimatåtgärder. Blir klimatbiståndet verklighet så ska de också vara med och betala andra länders åtgärder – åtgärder som dessutom aldrig kommer att förverkligas”, säger Alexander.

”För de afrikanska länderna kommer ändå aldrig under några omständigheter att gå med på några åtgärder som slår mot deras tillväxt. Därför kommer påtryckningar från exempelvis EU att ignoreras”, fortsätter han, och menar samtidigt att EU-länderna har sig själva att skylla.

”Deras tro att de kan vara något sorts internationellt föredöme är naivt”, säger han, och menar att EU kommer bli tvunget att noga tänka över sin strategi för framtiden.

Hur har afrikanska politiker reagerat på Climategate? Anser de att det visar att pratet om klimatförändringen är en bluff?

”Afrikanska politiker har inte reagerat alls på Climategate. Det har överhuvudtaget inte uppmärksammats här då vi har andra och större problem att ta itu med”, säger Alexander.

Pär Krause är ekonom och frilansskribent.

Läs mer av Will Alexander:
Climate Change in Disarray — An African Perspective
Climategate Chaos

(Fotona är bilder från Pretoria.)