Stort intresse för Bohmanseminarium i Malmö

I veckan höll Svensk Tidskrift tillsammans med Bohmanfonden ett fullsatt seminarium om antologin ”Vad skulle Bohman gjort?” i Malmö.

Antologin, som togs fram i anslutning till 50 års-jubileet av att Bohman valdes till partiledare för Moderaterna, innehåller texter där några av borgerlighetens vassaste pennor funderar över hur Bohmans principfasta liberalkonservatism kan appliceras på moderna samhällsproblem. En fri, intellektuell och skarp diskussion, helt i Bohmans anda. Seminariet hade ett liknande upplägg som det som hölls i Stockholm, men med delvis nya vinklar och deltagare.

På seminariet medverkar fyra av skribenterna som talade om sina bidrag. Odd Eiken introducerade projektet och talade om vad Bohman egentligen betytt för borgerligheten. Tove Lifvendahl talade om den ny individualismen och vad den på gott och ont gör med samhället.

Krister Thelin talade på tema konstitution med skydd för minoriteter, och berättade om Bohman stora intresse för konstitutionella frågor.

Thelin redogjorde för Sveriges konstitutionella utveckling från 1800 tal till idag och pekade på hur Sverige efter överenskommelsen på hotell Kattegatt blev en folkdemokrati utan maktdelning och att detta var något som först åtgärdades när Sverige blev medlem i EU

 Svend Dahl berättade om hur Bohman gav moderaterna självförtroende, och att något av det självförtroendet kanske skulle behövas idag.

Medverkade gjorde också Hans Wallmark från Bohmanfonden, Amanda Wollstad och Anders Ydstedt från Svensk Tidskrift och Stephan Müchler från Svenska Industri och Handelskammaren, som generöst bistod med lokal.

Boken kan köpas här.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift