Större men slutnare

Trenden har varit tydlig länge. Almedalen har växt med fler deltagare och många mer specialiserade möten. Fler har tagit chansen att ta sina frågor till Almedalen. Paradoxalt nog gör det dem också smalare, konstaterar Anders Ydstedt.

I år innebar detta för första gången att trycket på de gemensamma mötesplatserna minskade, det var helt enkelt färre på Donners Brunn och marknaden för de stora breda öppna seminarierna har minskat. Möten över intresseområden, expertkompetenser och åsikter minskar. Inte oväntat att denna trend som uppmärksammats på andra områden i samhället nu även nått Almedalen. Det gör att många viktiga frågor kanske inte får den uppmärksamhet de förtjänar.

Själv fick jag en aha-upplevelse på ett sådant till synes smalt men viktigt seminarium om immaterialrätt arrangerat av Svensk Industriförening. En fråga som Svensk Tidskrift tidigare lyft i en särskild serie. Paradoxen är att Sverige är enormt framgångsrikt på varumärken och intellektuell äganderätt. Sverige är exempelvis på plats två på Global Innovation Index (2016) och plats sju på International Property Rights Index (2016). Men samtidigt som vårt välstånd bygger på smarta idéer och starka varumärken missköter vi oss också rejält på området.

En tredjedel av arbetstillfällena i Sverige och hela 40 procent av landets samlade ekonomiska värde skapas i immaterialrättsintensiva företag. Men svenska varumärken och tekniker kopieras ofta och många företag tänker inte ens på riskerna. Susanne Ås Sivborg, GD Patent och registreringsverket, efterlyste därför mer kunskap och förståelse för hur immaterialrätt används så att de även kan hamna i affärsstrategierna. Varför finns till exempel inte frågan med i ingenjörsutbildningarna? Det behöver ju inte handla om hur man gör rent juridiskt, men att man måste tänka på frågan.

Patrick Krassén, ansvarig för bland annat immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, presenterade ett antal internationella jämförelser av immaterialrätt och innovation samt redogjorde för näringslivets prioriteringar. Sverige ligger bra till i många jämförelser. Förutom ovan nämnda så ligger Sverige på plats 6 av 138 i Global Competitiveness Index (2017) och på plats 5 av 45 i US Chamber of Commerce IP Index (2017). Näringslivet tycker det är utmärkt med ett fortsatt departements- och myndighetsöverskridande ”helhetsgrepp” kring frågorna. Det behövs också internationell harmonisering för att skydda patentsystemets integritet och kvalitetsfrämjande funktion samt för ökat samarbete mot illegal handel. Men så finns den här paradoxen att det pågår parallella processer. På vissa områden stärker vi i Sverige immaterialrätten medan vi försvagar den på andra.

Marie Söderqvist, före detta VD Livsmedelsindustrierna, förklarade den svenska paradoxen. Absolut Vodka är en fin produkt och en av våra främsta exportprodukter men det stora värdet sitter i själva varumärket. Idag har vi politiker som säger att de vill skydda människors hälsa och därför vill förbjuda varumärken på vissa produkter. Frågan är aktuell för tobak men Marie Söderqvist skulle inte bli förvånad om samma resonemang framöver kan användas mot Aladdin-askar för att de inte ska se för goda ut. Å andra sidan skulle förmodligen Findus finnas kvar i Bjuv om de byggt upp ett starkare varumärke kopplat till Skåne och produkten.

Varumärket Almedalen är dock fortsatt starkt och lockar många till Visby. Men varumärke räcker inte om man inte vårdar produkten. I år blev det ännu tydligare att Almedalsveckan slutade på onsdagen då många medverkande packade ihop och åkte hem. Ska Almedalsveckan bestå som en attraktiv mötesplats mellan politik och resten av samhället måste produkten förkortas, kanske till halva tiden? Med två partier per dag skulle det fixa sig. Alternativet – att svenska folket röstar bort fyra partier – framstår som osannolikt.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift