Spelbolagen borde lära av löntagarfondsmotståndetHittills har spelbolagen valt duvornas strategi. Resultatet har varit förödande. Istället bör de lära av motståndet mot löntagarfonderna, och ta strid för sin rätt att driva företag, skriver Benjamin Juhlin.

Den fjärde oktober är nog min favoritdag. Kanelbullen, detta så väldigt goda svenska bakverk, är en hyllning till livet. Glädjen hos de som ger någon en bulle överträffas endast av mottagarens. Mot höstens kyla står kanelbullens dag som en påminnelse om människans skaparkraft.

Egentligen är kanelbullen allt som upptar mitt intresse, men för denna texts skull låter jag tankarna gå tillbaka 36 år. Den fjärde oktober 1983 slöt hundratusen människor upp i en demonstration mot löntagarfonderna, som hotade att förstatliga det svenska näringslivet. Inför det stora och hårdnackade motståndet kapitulerade Socialdemokraterna. Av de ambitiösa planerna blev endast litet verklighet.

Det är hemskt att spekulera om vilket öde som hade beskurits kanelbullen i ett Sverige utan ett fritt näringsliv. Kanske hade halva fjärde oktober tillbringats i en kanelbullekö, eller så hade bullen varit så dyr att köp orsakat mer ångest än lycka.

Men viktigare än dessa spekulationer är att dra lärdomar från motståndet, som var den svenska kapitalismens största stund. Det gäller särskilt de företag som driver onlinekasinon, som nu befinner sig i samma ansatta position som näringslivet i stort under 70-talet.

Med propositionen om en omreglerad spelmarknad inledde den socialdemokratiska regeringen angreppet på den svenska spelbranschen under april 2018. Skatten höjdes från noll till arton procent, licenskrav infördes och en strikt begränsning av spelreklamen utlovades. Den frihet som hade möjliggjort det svenska kasinoundret förpassades till minnesvärlden. Reaktionen från spelbranschen kan bäst beskrivas som en axelryckning. LeoVegas VD välkomnande till och med omregleringen, i hopp om att onlinekasinon nu skulle bli mer accepterat i samhället.

En av få behållningar var att det nu skulle vara tillåtet att göra reklam på fler platser, såsom i kollektivtrafiken. Men glädjen över detta blev kortlivad. När omregleringen genomfördes 2019 och spelbolagen tog tillvara på denna möjlighet orsakade det stor uppståndelse. Civilminister Ardalan Shekarabi uttryckte sin stora ilska över ”den aggressiva spelreklamen”, som han alltså precis hade tillåtit med omregleringen. Han kallade till sig företrädare för spelbranschen och beordrade dem att föreslå hur de skulle begränsa sin marknadsföring, vilket de gjorde. Shekarabi var emellertid inte nöjd med förslaget och tillsatte en egen utredning.

Detta hade inte överraskat Curt Nicolin. Han var ordförande för Svenska Arbetsgivareföreningen under löntagarfondsstriden och visste att man inte kan blidka besten. Ge staten ett finger och den tar hela armen. Inga eftergifter är tillräckliga. För att överleva måste man våga göra motstånd. Även i SAF fanns det ”duvor” som förordade en kompromiss med Socialdemokraterna om löntagarfonderna. Men Nicolin valde det totala motståndets väg, fast förvissad om att en kompromiss enbart skulle kunna fördröja en förlust. Historien gav honom rätt.

Hittills har spelbolagen valt duvornas strategi. De har ursäktat sig och försökt kompromissa. Resultatet har varit förödande. Medan det gått bra för börsen har det gått dåligt för spelbolagen. LeoVegas, som hoppades bli accepterat, har sedan regeringen proposition släpptes fått se sitt aktiepris mer än halveras. Kindred, vars vd uttalat sig om att spelregleringen inte skulle ge upphov till någon kris, har fått utstå en liknande rörelse.

För att vända utvecklingen måste spelbolagen våga göra motstånd. De borde vägra samtal med ministrar. De borde sluta ge regeringen råd om hur deras bransch kan regleras. De borde sluta finansiera de kvällstidningar som driver opinion mot dem.

Men kanske viktigast av allt måste de försvara sig själva. Spelbolagen är bra för Sverige, de förser människor med sysselsättning och kunder en chans att bryta vardagstristessen. För deras anställdas och kunders skull hoppas jag att spelbolagen lär sig av löntagarfondsstriden. Motstånd är läskigt, men ofta framgångsrikt.

Benjamin Juhlin har en magisterexamen i österrikisk ekonomi